Skaffa trygga leksaker till julklappssäcken!

4.12.2018 9.15
Pressmeddelande
Skaffa trygga leksaker till julklappssäcken!

Hur vet du vad som är en säker leksak? Vilka är riskerna med leksakerna? Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) tips hjälper dig att skaffa trygga leksaker till julklappssäcken. Kontrollera även de leksaker som Tukes har tagit bort från marknaden detta år i marknadsövervakningsregistret.

Barn har rätt till trygga lekar, och det är vuxnas ansvar att se till att barnen inte utsätts för faror medan de leker. För leksakers säkerhet finns det många krav, och det är leksakens tillverkare, importör och distributör som ansvarar för att de uppfylls.  På föräldrarnas ansvar är att övervaka småbarns lekar och förse dem med trygga leksaker.

Beakta följande vid inköpstillfället

–Leksaker avsedda för barn under 3 år får inte innehålla små delar som kan lossna och medföra kvävningsrisk. Leksaker för små barn ska vara särskilt
starka – de ska tåla slag och kast utan att gå sönder.
–Kontrollera att klistermärken eller andra delar inte lossnar från produkter som är avsedda för barn under 3 år (t.ex. mjukisdjurs ögon, knopp-pussels knoppar, delar i böcker för bebisar).
–Observera skillnaden mellan en varning och en rekommendation: utöver åldersbegränsningen (ej tillåten för barn under 3 år) kan produkterna ha försetts med en åldersrekommendation, t.ex. 5+. Åldersbegränsningen baserar sig på säker användning av produkten, åldersrekommendation igen baserar sig på barnets färdighet att leka med leksaken ifråga.
–Rollkläder får inte ha långa dragsnören kring huvan och halshålet, eftersom de medför kvävningsrisk.
–Batterifacket får inte vara lättöppnat. T.ex. i leksaker avsedda för barn under 3 år ska batterifacket ha skruvats fast. Batterier kan medföra kvävningsrisk eller skador på inre organ om de sväljs.
–Leksaker med högt ljud kan skada barnets hörsel. Testa leksakens ljud, om det är möjligt. Av två leksaker med ljud välj den modell som har ett lägre ljud.
–Köp inte parfymerade leksaker till en familj med doftkänslighet. Vissa parfymer är tillåtna för användning i leksaker, men de kan orsaka symptom hos personer med doftkänslighet.

När du skaffar leksaker till julklappssäcken, kontrollera även att leksakerna har följande märkningar:

– CE-märkning, tillverkarens och importörens namn och adress
– nödvändiga varningar och bruksanvisning på finska och svenska
– tvätt- och skötselråd för mjukisdjur.

Avsaknad av märkningar eller produktinformation kan berätta om att leksakens tillverkare eller importör inte är på det klara om leksakens säkerhetskrav. En person som köper leksaker bör också veta att leksaker som köpts från länder utanför Europa inte nödvändigtvis uppfyller de europeiska säkerhetskraven. Mer information får du från På eget ansvar -kampanjens webbsidor.

Leksaker som återkallats från marknaden år 2018

Tukes återkallade detta år från marknaden 24 leksaker, av vilka 21 skulle samlas in även från konsumenterna. Dessutom gavs försäljningsförbud för tre leksaker. Leksaker testades också i en omfattande webbutikkampanj. Mer information om webbutikkampanjens resultat finns på kampanjens webbsidor.  De leksaker som Tukes återkallat från marknaden hittas i marknadsövervakningsregistret.

Den vanligaste orsaken för återkallande från marknaden var leksakens kvävningsrisk. Flera leksaker som orsakade kvävningsrisk såsom skallror, squishy-leksaker och knopp-pussel befalldes att samlas in från konsumenterna. Andra orsaker får återkallande från marknaden var t.ex. leksakens strypningsrisk, för högt ljud eller kemisk fara.

Slem, squishys, spinners - var noggrann med nyhetsleksaker!

Varje år kommer det nya leksaker på marknaden som kan ha olika säkerhetsrisker. I squishy-leksakerna hittades både kemiska faror och kvävningsrisk. I vissa av spinners var batterifodralets lock för lätt att öppna, varmed knappbatteriet lätt kan lossna och orsaka fara om ett barn sätter det i munnen. Dessutom har det kommit till Tukes kännedom att det från butiker utanför EU har beställs reproduktionsfarliga ämnen för att göra slem för slemlekar.

I Tukes marknadsövervakningsregister och nyhetsbrev finns mer information om olika leksakers faror. Dessutom har EU:s Safety gate - system information om farliga produkter som EU-/EES-myndigheterna har upptäckt.

Barns säkerhet anses vara viktigt, och därför är leksaker en av de mest övervakade produktgrupperna i Europa. Mer information om införskaffande av julleksaker får du från leksaksköparnes minneslista .


Tukes leksaksnyhetsbrev 2018:

Tukes lät testa produkter i lågprisnätbutiker: nästan alla leksaker, barnavårdsartiklar och elektriska installationer var farliga

Låt inte ditt barn köpa farliga kemikalier för slajmlekar

Kemikalier är inte den enda faran med Squishies-leksaker – ta bort så att småbarn inte kommer åt dem

Mer information: Överinspektör Asta Koivisto, tfn 029 5052 187, [email protected]

Kuluttajatuotteet