Historiskt få ögonskador till följd av fyrverkerier i årsskiftet

Mediatiedote 24.1.2020 7.15
Pressmeddelande

I årsskiftet fick fem personer ögonskador som krävde sjukhusvård till följd av fyrverkerier. Antalet ögonskador som orsakats av fyrverkerier var mindre än någonsin under tjugoårsperioden under vilken ögonskador har statistikförts. Uppgifterna bygger på information som Finlands Ögonläkarförening samlat in från sjukhusen. Däremot sysselsatte fyrverkerierna räddningsverken mer än under de två föregående åren.

Endast en av de skadade använde skyddsglasögon

Endast en av de fem personer som fått ögonskador var kvinna. Hon avfyrade inte fyrverkerier själv utan hon stod längre bort och följde med avfyrandet. De övriga skadade var män som hanterat fyrverkeripjäser själva. Endast en av de skadade använde skyddsglasögon. Den vanligaste incidenten som ledde till skada var att en fyrverkeripjäs exploderade i närheten. I ett fall var orsaken att man försökte tända pjäsen på nytt.

– En person fick en krosskada i ögat som måste opereras. Det är sannolikt att personens syn är permanent skadad, berättar professor Tero Kivelä, som ansvarar för Finlands ögonläkarförenings enkät.

Fyra av de skadade var vuxna i åldern 20–45 år och en under 18 år. Den minderåriga hade hittat en fyrverkeripjäs som inte exploderat i terrängen.

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes har tillsammans med Finlands Ögonläkarförbund och andra myndigheter och organisationer aktivt påmint om hur viktigt det är att använda skyddsglasögon när man avfyrar fyrverkerier. Det har varit obligatoriskt för den som avfyrar fyrverkerier att bära skyddsglasögon sedan 2009. Skyddsglasögonen förebygger effektivt ögonskador som orsakas av fyrverkerier. Tukes och Finlands Ögonläkarförbund rekommenderar också att åskådare använder skyddsglasögon eftersom fyrverkeripjäser som flyger i fel riktning orsakat ögonskador för utomstående varje år. 

– Det finns inte en enda faktor som förklarar varför ögonskadorna är så få. En livlig debatt fördes om fyrverkerier och om de olägenheter som de medför i samband med att namn samlades in till ett medborgarinitiativ för begränsning av fyrverkerierna och initiativet behandlades i riksdagen. Diskussionen kan ha bidragit till att fyrverkerier används på ett tryggare sätt än tidigare. Dessutom har vi aktivt samarbetat med andra aktörer i området för att upplysa människor om hur viktigt det är att använda skyddsglasögon, säger kommunikationsdirektör Mirva Kipinoinen vid Tukes. 

– Vi hoppas att den här trenden fortsätter, och vi arbetar för det. Varje ögonskada och eldsvåda är onödig, och ofta också möjlig att förhindra.

Grytor börjar brinna efter att de avfyrats, vilket sysselsätter brandkåren

Under perioden 27.12–5.1 fick räddningsverken 92 larm på grund av eldsvådor som bedöms ha orsakats av fyrverkerier. Antalsmässigt var bränderna fler än vid årsskiftet 2018–2019. Tio av uppdragen handlade om byggnadsbränder.

De flesta larmen gällde brinnande soptunnor. En del av bränderna hade tänts med avsikt, en del orsakades av vårdslös hantering av fyrverkerier. Även i år avfyrades fyrverkerier med avsikt mot andra människor.

– Den här gången var eldsvådor som orsakades av fyrverkeripjäser av grytmodell ett framträdande fenomen vid årsskiftet. I vissa fall brann grytan med så stor låga att det blev nödvändigt att larma brandkåren till platsen, säger planerare Johannes Ketola vid Räddningsinstitutet.

Enligt anmälningar från konsumenter orsakade grytor farliga situationer

Importörerna ansvarar för fyrverkeriernas säkerhet. Tukes övervakar importörernas verksamhet och testar produkterna riskbaserat. Fyrverkerier omfattas inte av förhandsgodkännande. Alla fyrverkerier som importeras ska ha CE-märkning.

Efter årsskiftet fick Tukes tio anmälningar av konsumenter om defekta fyrverkerier eller sådana som inte har fungerat på avsett sätt. Enligt konsumenternas beskrivningar i samband med anmälningarna var det främst grytor som orsakade farliga situationer genom att projektiler avfyrades i fel riktning från grytorna. De som lämnade anmälan blev inte skadade eftersom de enligt sina beskrivningar iakttog skyddsavstånden och använde skyddsglasögon.

Ytterligare information:

Överinspektör Nina Heikkilä , Tukes (fyrverkeripjäser), tfn 029 5052 105, [email protected]

Professor Tero Kivelä, Finlands Ögonläkarförening rf, HUS Klinik för ögonsjukdomar (ögonskador), tfn 050 525 2723, [email protected]

Planerare Johannes Ketola, Räddningsinstitutet (bränder) tfn 029 5453 445, [email protected]

Årligt antal ögonskador vid årsskiftet som krävt sjukhusvård

2019–2020: 5
2018–2019: 13
2017–2018: 12
2016–2017: 12
2015‒2016: 31
2014‒2015: 17
2013‒2014: 11
2012−2013: 15
2011−2012: 19
2010−2011: 27
2009−2010: 47
2008−2009: 46
2007−2008: 44
2006−2007: 32
2005−2006: 22
2004−2005: 31
2003−2004: 32
2002−2003: 19
2001−2002: 36
2000−2001: 30

Källa: Finlands Ögonläkarförening rf

Bränder som uppstått 27.12−5.1 och lett till alarm och där brandorsaken har uppskattats vara fyrverkerier

2019–2020: 92
2018–2019: 60
2017–2018: 67
2016–2017: 106
2015‒2016: 136
2014‒2015: 75
2013‒2014: 96
2012−2013: 44
2011−2012: 78
2010−2011: 69
2009−2010: 62
2008−2009: 236
2007−2008: 227
2006−2007: 155
2005−2006: 81
2004−2005: 84
2003−2004: 66

Källa: Räddningsväsendets resurs- och olycksstatistik (PRONTO).