Vårdslöshet med levande ljus den vanligaste orsaken för bränder

Tukes 19.12.2017 8.50
Pressmeddelande

Under den mörka årstiden är levande ljus viktiga stämningsskapare, men obevakade är de även en stor brandrisk. Cirka 25 av de 100 bränder på grund av levande ljus inträffar i december. Största delen av bränderna orsakas av vårdslös och felaktig användning av levande ljus. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK vill påminna om att man aldrig ska lämna levande ljus obevakade och inte heller låta dem brinna ned helt. 


I Finland inträffar årligen ca 100 ett hundra bränder på grund av levande ljus och marschaller. Enligt Räddningsinstitutets statistik inträffar ca en fjärdedel av bränderna i december. Ca 30 procent av bränderna i december inträffar mellan julafton och annandag jul. Bränder på grund av levande ljus och marschaller orsakas i regel av människornas beteende. Man lämnar tända ljus obevakade eller ställer dem för nära lättantändliga material.

Inga säkerhetsbrister i de levande ljus som Tukes skickade för testning

För ett år sedan skickade Tukes sju olika levande ljus för testning. De testade ljusen omfattade värmeljus, traditionella blockljus samt dekorationsljus i olika former, t.ex. en ros och en boll. De ljus som testades valdes ut på basis av den eventuella risken. Ljusen är allmänt tillgängliga för konsumenterna.

Ljusen testades på tullaboratoriet enligt de europeiska standarderna genom att undersöka de egenskaper som förknippas med brandsäkerheten, märkningarna och bruksanvisningarna. I brandsäkerhetstesterna undersöktes bl.a. ljusens stabilitet, eventuella sekundära brand, låghöjd samt antändning på nytt efter släckningen. Inga säkerhetsbrister konstaterades i de levande ljus som testades.

Tips för säkert mys med levande ljus – så här undviker du bränder som orsakas av levande ljus

Håll ett öga på ljusen!

– Ett tänt ljus är en öppen eldkälla och måste därför bevakas. Tänd ljus endast i de utrymmen som man vistas i. Släck ljusen genom att kväva lågan. Kom ihåg att den som lämnar rummet sist ska släcka ljusen.

– Håll tändstickor och värmeljus oåtkomliga för barn. Lämna aldrig barn eller husdjur ensamma med ett tänt ljus, inte ens för en liten stund. Varna barnen om följderna av lek med levande ljus och tändstickor.

– Låt inte ljuset brinna ut helt, utan släck det när det har brunnit ner till ca två centimeter.

– Bevaka även marschaller och släck dem innan du går och lägger dig.

Placera ljusen rätt!

– Välj en ljusstake som inte kan välta eller fatta eld. De bästa materialen för ljusstakar är metall, glas, porslin och sten. Använd inte yviga manschetter i plast, papper eller tyg på ljusstakarna.

– Ställ ljusen på ett brandsäkert underlag och se till att det inte finns något som lätt fattar eld i närheten. Var särskilt försiktig med gardiner och dekorationer.

– Ställ inte ljus på utemöbler i plast. Ljuset kan lätt smälta ett hål på ett plastunderlag.

– Ställ ljusen tillräckligt långt borta från varandra. Om ljusen står tätt intill varandra i grupp kan den heta vätskan övertändas.

Se även till att du har primärsläckningsutrustning och en fungerande brandvarnare hemma!

Ytterligare information:

Överinspektör Jyri Pekkanen, Tukes, tfn 029 5052 027

Informationschef Juha Hassila, SPEK, tfn 040 758 7846