Låt en behörig verkstad underhålla bilens klimatanläggning regelbundet

Tukes 21.9.2012 8.58
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) uppmanar bilisterna att låta en behörig verkstad underhålla bilens klimatanläggning regelbundet. I klimatanläggningar i bilar används köldmedier som är växthusgaser som värmer upp atmosfären. Klimatanläggningen måste underhållas rätt för att köldmediet inte ska komma ut i atmosfären och för att anläggningen ska fungera bra. Tukes för ett register över behöriga bilverkstäder.

Fluorerade växthusgaser (s.k. F-gaser) som används som köldmedium i klimatanläggningar i bilar är växthusgaser som är många gånger kraftigare än koldioxid. Syftet med behörighetskraven för underhåll av klimatanläggningar är att förhindra läckage av köldmedier som bidrar till klimatförändringen.

Montörerna vid bilverkstäder som underhåller klimatanläggningar ska visa sin kompetens i ett behörighetsprov. I Tukes register över köldmedier kan man kontrollera om en bilverkstad är behörig. Registret upptar 1600 företag som har rätt att underhålla klimatanläggningar i bilar. I registret har de här företagen märkts med förkortningen ku.

Tukes påminner om att klimatanläggningen i bilen borde underhållas ungefär vartannat år. Av köldmediet i klimatanläggningen avgår 10 – 15 procent per år på naturlig väg. Om det finns för lite köldmedium i klimatanläggningen kan den överbelastas och i slutändan gå sönder. Klimatanläggningen kan också bli tilltäppt, eftersom köldmediet binder fukt.

Bestämmelser om underhåll av klimatanläggningar i bilar finns i miljöskyddslagen (86/2000) och statsrådets förordning (452/2009). Tukes för ett register över behöriga bilverkstäder. Finlands miljöcentral SYKE övervakar att behörighetskraven efterlevs.

Mer information:

överingenjör Markus Kauppinen, tfn 029 5052 519

säkerhetsingenjör Nina Vuontisjärvi, p. 029 5052 053