Valikko

Huolla auton ilmastointilaitteet pätevässä autokorjaamossa säännöllisesti

Tukes 21.9.2012 8.58
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kehottaa autoilijoita huoltamaan ajoneuvojensa ilmastointilaitteet säännöllisesti pätevässä autokorjaamossa. Autojen ilmastointilaitteissa käytetään kylmäaineita, jotka ovat ilmakehää lämmittäviä kasvihuonekaasuja. Ilmastointilaite on huollettava oikein, jotta kylmäainetta ei pääse vapautumaan ilmakehään ja laite toimii hyvin. Pätevät autokorjaamot löytyvät Tukesin ylläpitämästä rekisteristä.

Autojen ilmastointilaitteiden kylmäaineina käytettävät fluoratut kasvihuonekaasut (ns. F-kaasut) ovat moninkertaisesti hiilidioksidia voimakkaampia kasvihuonekaasuja. Ilmastointilaitteiden huollon pätevyysvaatimusten tarkoituksena on ehkäistä kylmäainevuotoja, jotka aiheuttavat ilmastonmuutosta.

Ilmastointilaitteita huoltavien autokorjaamojen asentajien on osoitettava osaamisensa pätevyyskokeessa. Pätevät autokorjaamot voi tarkistaa Tukesin kylmäalan rekisteristä. Rekisterissä on 1600 yritystä, joilla on oikeus huoltaa autojen ilmastointilaitteita. Nämä yritykset on merkitty rekisterissä ku-lyhenteellä.

Tukes muistuttaa, että auton ilmastointilaite pitäisi huollattaa noin kahden vuoden välein. Kylmäainetta poistuu ilmastointilaitteesta luonnollisesti 10 - 15 prosenttia vuodessa. Liian vähäinen kylmäaineen määrä voi johtaa ilmastointilaitteen ylikuormittumiseen ja lopulta laitteen hajoamiseen. Ilmastointijärjestelmä voi myös mennä tukkoon, koska kylmäaine sitoo kosteutta itseensä.

Autojen ilmastointilaitteiden huollon pätevyysvaatimuksista säädetään ympäristönsuojelulaissa (86/2000) ja valtioneuvoston asetuksessa (452/2009). Tukes pitää rekisteriä pätevistä autokorjaamoista. Suomen ympäristökeskus SYKE valvoo pätevyysvaatimusten noudattamista.

Lisätietoja:


Ryhmäpäällikkö Markus Kauppinen, puh. 029 5052 519

Ylitarkastaja Merja Rajamäki, puh. 029 5052 518
[email protected]