Fyrverkerier är sprängladdningar – en tårta som välter kan orsaka stora skador

Mediatiedote 31.12.2018 8.45
Pressmeddelande
Stöd batteriet

Fyrverkeritårtor är finländarnas favoriter, de säljer bättre än raketer vid årsskiftet. Små och lätta tårtor välter lätt om de inte stöds bra. En tårta som välter kan orsaka allvarliga skador, t.ex. bränder eller skador på åskådare. I nyårsaftons feststämning är det skäl att hålla i minnet att fyrverkeripjäser är sprängladdningar och att det krävs stor försiktighet när de hanteras. I Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) kampanj påminner man om vikten av att stöda fyrverkeritårtor.

Tukes har under två år tagit emot nära 60 anmälningar av användare om fyrverkeritårtor som har fungerat felaktigt på nyåret. I fyra fall hade tårtan exploderat och i drygt 50 fall hade tårtan svajat eller vält. Tukes får kännedom om endast en liten del av produktfelen och de risksituationer som produkterna orsakar. Anmälningar kan göras med den blankett som finns på Tukes webbplats.

Tukes påminner om att en fyrverkeripjäs är en sprängladdning som ska hanteras därefter. Det lönar sig att ta del av bruksanvisningen i god tid i förväg och anvisningarna ska följas. I bruksanvisningen för fyrverkeritårtor uppmanas användaren att stöda tårtan. Det är extra viktigt med stöd om marken är snöfri och vädret blåsigt. Tårtan kan stödas med snö och om snö saknas med stenar eller sand.

Tänk på förhand ut en lämplig avskjutningsplats för fyrverkeriet. Raketer som flugit i fel riktning eller vält har antänt flera bränder varje år. När du skjuter raketer och tårtor är det också viktigt att tänka på inriktningen, så att de inte orsakar fara för åskådarna. Luta dig aldrig över en fyrverkeripjäs när du tänder den. Tänd pjäsen med rak arm och i lätt hukande ställning. Avlägsna dig snabbt från pjäsen när du har tänt stubintråden. Skyddsglasögon är obligatoriska för den som tänder en fyrverkeripjäs och rekommenderas även för åskådarna.

I Tukes kampanj behöver Batterifru stöd

I Tukes nyårsfyrverkerikampanj är figurerna Roland Raket och Batterifru, som har väldigt olika syn på säkerhetsfrågor och på hur fyrverkerier ska hanteras. Kampanjfilmerna är tre och deras teman är att placera fyrverkeritårtan stadigt, att använda skyddsglasögon och att läsa bruksanvisningen. Kampanjfilmerna visas på Yles kanal ett och på sociala medier under årets sista vecka. Kampanjen har finansierats av Tukes, Tullen och Ögon- och vävnadsbankstiftelsen.

Mer information: Sektionschef Kurt Kokko, tfn 029 5052 128, fö[email protected]
Kommunikationsdirektör Mirva Kipinoinen (säkerhetskampanjen för fyrverkerier), tfn 029 5052 119
[email protected]

Bilagor:

Tårtvideon textad på svenska  

Bruksanvisningsvideo textad på svenska

Länk till meddelandet om skyddsglasögon

Tårtvideor producerade av Samfundet för fyrverkerikonstens befrämjande

Bilaga: Anvisningar för fyrverkerier

1. Iaktta begränsningarna för fyrverkeritider. Fyrverkeripjäser får avfyras vid årsskiftet från kl. 18.00 på nyårsafton till kl. 02.00 på nyårsdagen.

2. Låt bli att dricka alkohol tills sista pjäsen kommit i väg.

3. När du väljer användningsplats, tänk på att fyrverkeri inte får orsaka fara för människor, byggnader, fordon eller annan egendom. Fyrverkeri får inte heller orsaka oskäligt störande t.ex. för personer som är känsliga för oljud — inte heller för hus- eller sällskapsdjur.

Kom ihåg att raketer och deras styrkäppar faller ned efter att pjäsen fungerat. Därför borde du undvika att anordna fyrverkeri mitt i bostadsområden. Det är bättre att gå längre bort till öppna platser, åkrar, planer, stora tomma parkeringsområden, vattenområden och liknande var pjäserna kan riktas tryggt. Fyrverkeri blir också mera anslående om fler personer samlas för att använda pjäserna tillsammans.

4. Läs bruksanvisningarna i god tid före användningen och följ dem.

Se till att du styr raketerna i trygg riktning innan du tänder. Lägg märke till på vilket sätt pjäsen skall tändas. Avlägsna dig från pjäsen så att du har tryggt avstånd till den enligt vad som sägs i bruksanvisningen.

5. Det är obligatoriskt att använda skyddsglasögon när du tänder pjäsen.

6) Du får aldrig

inomhus tända pjäser som är avsedda för utomhusbruk
skjuta raketer från bostadsbalkong
tända pjäsen i din hand
luta dig inte över en fyrverkeripjäs när du tänder den
rikta pjäsen eller kasta en tänd pjäs mot andra människor, byggnader, annan egendom eller brännbara ämnen
använda smällare; det är numera helt förbjudet
på något sätt modifiera eller kombinera de produkter som du köpt
ens överväga användningen av andra produkter än vad som saluförs i affärer; de allvarligaste olyckorna förorsakas just av självgjorda pjäser
överlåta pjäser till minderåriga eller berusade; det är du som är ansvarig för användningen av de produkter som du skaffat.

7. Tänk på miljön — glöm inte att städa upp fyrverkeriplatsen senast följande dag.

Räjähteet, ilotulitteet, patruunat ja ruuti