Skador orsakade av fyrverkeripjäser ökade klart

Tukes 26.1.2016 10.09
Pressmeddelande

Vid årsskiftet orsakade fyrverkeripjäser mer skada än på många år. På sjukhusen behandlades sammanlagt 29 ögonskador och 4 handskador orsakade av fyrverkeripjäser, och fyrverkeripjäser ledde till 135 bränder. Antalet ögonskador ökade med 12 och det uppstod 60 fler bränder jämfört med året innan. Tukes och Finlands ögonläkarförening tänker nu tillsammans fundera över hur man på ett bättre sätt än tidigare skulle kunna uppmuntra människor att följa lagen och hantera fyrverkeripjäser på ett ansvarsfullt sätt.

Fyrverkerierna försämrade luftkvaliteten i huvudstadsregionen som förväntat under nyårsnatten. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) fick in ett normalt antal anmälningar om produktfel på fyrverkeripjäser.

Uppgifterna om ögonskador bygger på de siffror som Finlands ögonläkarförening har samlat in, uppgifterna om bränder på statistik från räddningsväsendet och uppgifterna om luftkvalitet på HRM:s mätningar.

Fler ögonskador än tidigare på 2010-talet

Antalet ögonskador var det högsta på sex år och ökade för andra året i rad. Dessförinnan hade antalet ögonskador minskat under fyra år i rad efter det att den nuvarande lagstiftningen om fyrverkeripjäser trädde i kraft i februari 2010. I lagstiftningen förbjöds små romerska ljus och småraketer, det blev obligatoriskt för den som avfyrar fyrverkeripjäser att använda skyddsglasögon, tiden för avfyrning av fyrverkerier kortades ner och överlåtelse av fyrverkeripjäser till personer som inte fyllt 18 år förbjöds. Den dystraste läsningen, 47 ögonskador, statistikfördes just innan lagförändringen vid årsskiftet 2009–2010.

– Det är mycket beklagligt att antalet ögonskador nu har ökat så mycket. Tillsammans med Finlands ögonläkarförening tänker vi nu fundera över vad man skulle kunna göra åt saken. Även handskadorna är oroande, berättar gruppchef Harri Roudasmaa vid Tukes.

Av ögonskadorna var fem svåra, tio medelsvåra och 14 lindriga. En majoritet av de skadade var män; bland dem fanns bara en kvinna. Vad gäller ålder var majoriteten av de skadade myndiga, men fyrverkeripjäser orsakade även ögonskador för nio barn under 18 år. Enligt lagen får fyrverkeripjäser inte överlåtas till personer under 18 år och alla som avfyrar fyrverkeripjäser måste använda skyddsglasögon. Tukes rekommenderar att även de som tittar på fyrverkerier ska bära skyddsglasögon. I år hade sju av de skadade tittat på fyrverkerier. Av alla skadade använde tre skyddsglasögon.

Arton av ögonskadorna orsakades av raketer och fem av batterier. Dessutom uppstod enstaka skador av ett romerskt ljus, en liten fyrverkeripjäs och en hemmagjord raket. I tolv av fallen exploderade fyrverkeripjäsen när den antändes, tre fyrverkeripjäser hade man trott var blindgångare, två avfyrades från handen, två exploderade för tidigt och två föll omkull.

Antalet bränder som orsakades av fyrverkeripjäser dubblerades nästan

Eldsvådor till följd av fyrverkeripjäser ledde till sammanlagt 135 larmuppdrag för räddningsverken. I fjol var motsvarande siffra 75. Av eldsvådorna var sju byggnadsbränder; året innan uppgick antalet till nio. Vid majoriteten av alla bränder, sammanlagt 98 stycken, fanns det en koppling till soptunnor och kärl för återvinningsmaterial. Uppgifterna kommer från Räddningsväsendets resurs- och olycksstatistik (PRONTO). 

Luftkvaliteten försämrades som förväntat under nyårsnatten

Under nyårsnatten försämrade fyrverkerierna luftkvaliteten i huvudstadsregionen så att den blev dålig eller mycket dålig. På Mannerheimvägen var luftkvaliteten till exempel dålig klockan 22–23, i Dickursby klockan 23–01 och i Fågelberga och Borgå klockan 00–01. Luftkvaliteten återgick till normal nivå strax efter midnatt.

Nivån av finpartiklar förblev på en rimlig nivå, eftersom blåsten renade luften. Som högst uppmättes en nivå av finpartiklar som var sex gånger högre än det årliga snittet, som är 8–13 mikrogram per kubikmeter i huvudstadsregionen. Nyårsfyrverkerierna ökade halterna av finpartiklar som mest i Fågelberga, där halterna låg på 82 mikrogram i timmen per kubikmeter. Höga halter uppmättes även i Dickursby och vid Mannerheimvägen.

Normalt antal anmälningar om produktfel i fyrverkeripjäser

Konsumenter lämnade vid årsskiftet in 12 anmälningar till Tukes om fyrverkeripjäser som hade fungerat felaktigt. Anmälningarna gällde både raketer och batterier. Flest anmälningar gällde batterier som vält och märkliga flygbanor vad gällde raketer.

Tukes övervakar att de fyrverkeripjäser som saluförs är säkra och att de och den personliga skyddsutrustning som finns till försäljning överensstämmer med kraven. Tukes har bedrivit en kampanj för säkra fyrverkerier i flera år. Inför det förra årsskiftet bedrev man en kampanj för att använda skyddsglasögon i samarbete med youtubaren Eeddspeaks (video på finska) och i sociala medier med hashtaggen #muistasuojalasit.

Mer information:

Gruppchef Harri Roudasmaa, Tukes (fyrverkeripjäser), tfn 029 5052 372

[email protected]

Professor Tero Kivelä, Finlands Ögonläkarförening r.f., HUCS Klinik för ögonsjukdomar (ögonskador), tfn 050 525 2723

[email protected]

Forskningsledare Esa Kokki, Räddningsinstitutet (bränder), tfn 029 545 3409

[email protected]

Luftvårdsexpert Maria Myllynen, HRM (luftkvalitet), tfn  044 5643 748

[email protected]

Totalt antal ögonskador som krävt sjukhusvård vid årsskiftet per år

2015­‒2016: 29

2014‒2015: 17

2013‒2014: 11

2012–2013: 15

2011–2012: 19

2010–2011: 27

2009-2010: 47

2008-2009: 46

2007-2008: 44

2006-2007: 32

2005-2006: 22

2004-2005: 31

2003-2004: 32

2002-2003: 19

2001-2002: 36

2000-2001: 30

Källa: Finlands Ögonläkarförening

Eldsvådor som inträffat 27.12−5.1, orsakat ett alarm och där myndigheten bedömt att orsaken varit fyrverkeripjäser

2015‒2016: 135

2014‒2015: 75

2013‒2014: 96

2012-2013: 44

2011-2012: 78

2010-2011: 69

2009-2010: 62

2008-2009: 236

2007-2008: 227

2006-2007: 155

2005-2006: 81

2004-2005: 84

2003-2004: 66

Källa: Räddningsväsendets resurs- och olycksstatistik (PRONTO).

Bilder på halter av finpartiklar på nyårsnatten i Helsingfors (tunnit ja minuutit)