Ilotulitteiden aiheuttamat vahingot lisääntyivät selvästi

Tukes
26.1.2016 10.09
Tiedote

Ilotulitteet saivat vuodenvaihteessa aikaan enemmän vahinkoa kuin vuosikausiin. Sairaaloissa hoidettiin yhteensä 29:ää ilotulitteiden aiheuttamaa silmävammaa ja 4:ää käsivammaa, ja ilotulitteista syttyi 135 tulipaloa. Silmävammojen määrä kasvoi 12:lla ja tulipaloja oli 60 enemmän kuin vuotta aiemmin. Tukes ja Suomen silmälääkäriyhdistys aikovatkin nyt yhdessä pohtia, miten ihmisiä voitaisiin entistä paremmin kannustaa toimimaan lain edellyttämällä tavalla ja vastuullisesti ilotulitteiden kanssa.

Ilmanlaatua ilotulitteet heikensivät uudenvuodenyönä pääkaupunkiseudulla odotetusti. Ilotulitteiden tuotevirheistä Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) tuli ilmoituksia tavanomainen määrä.

Silmävammatiedot perustuvat Suomen Silmälääkäriyhdistyksen keräämiin lukuihin, palotiedot pelastustoimen tilastointiin ja ilmanlaatutiedot HSY:n mittauksiin.

Silmävammoja enemmän kuin aiemmin 2010-luvulla

Silmävammojen määrä oli korkein kuuteen vuoteen ja kasvoi jo toista vuotta peräkkäin. Tätä ennen silmävammojen lukumäärä pienentyi neljänä peräkkäisenä vuotena sen jälkeen, kun ilotulitteita koskeva nykyinen lainsäädäntö tuli voimaan tammikuussa 2010. Lainsäädännössä kiellettiin pienet roomalaiset kynttilät ja pikkuraketit, suojalasit tulivat sytyttäjälle pakolliseksi, tulitusaika lyheni eikä ilotulitteita saanut antaa alle 18-vuotiaille. Synkin lukema, 47 silmävammaa, tilastoitiin juuri ennen lakimuutosta vuodenvaihteessa 2009 - 2010.

- On erittäin valitettavaa, että silmävammojen määrä nyt kasvoi näin suureksi. Aiommekin nyt yhdessä Suomen silmälääkäriyhdistyksen kanssa pohtia, mitä asialle voitaisiin tehdä. Myös käsivammat huolestuttavat, kertoo ryhmäpäällikkö Harri Roudasmaa Tukesista.

Silmävammoista viisi oli vaikeita, kymmenen keskivaikeita ja neljätoista lieviä. Vammautuneista valtaosa oli miehiä, joukossa oli vain yksi nainen. Iältään enemmistö vammautuneista oli täysi-ikäisiä, mutta ilotulitteet aiheuttivat silmävammoja myös yhdeksälle alle 18-vuotiaalle lapselle. Lain mukaan ilotulitteita ei saa luovuttaa alle 18-vuotiaille ja kaikkien ilotulitteita ampuvien pitää käyttää suojalaseja. Tukes suosittelee suojalaseja myös ilotulituksen katsojille. Tänä vuonna seitsemän vammautuneesta oli ollut katselemassa ilotulituksia. Kaikista vammautuneista kolme käytti suojalaseja.

Kahdeksantoista silmävammaa aiheutui raketista ja viisi padasta. Lisäksi yksittäisiä vammoja aiheuttivat roomalainen, pientulite ja omatekoinen raketti. Kahdessatoista tapauksessa ilotulite räjähti sytytettäessä, kolmea luultiin suutariksi, kaksi ammuttiin kädestä, kaksi räjähti ennenaikaisesti ja kaksi kaatui.

Ilotulitteiden aiheuttamien tulipalojen määrä lähes tuplaantui

Ilotulitteista johtuvat tulipalot aiheuttivat pelastuslaitoksille yhteensä 135 hälytystehtävää, kun edellisvuotena vastaava määrä oli 75. Rakennuspaloja näistä oli seitsemän, vuotta aiemmin luku oli yhdeksän. Enemmistö, yhteensä 98, kaikista paloista liittyi roska-astioihin ja kierrätysmateriaaliastioihin. Tiedot ovat pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilastosta (PRONTO). 

Ilmanlaatu heikkeni odotusten mukaisesti uudenvuodenyönä

Uudenvuodenyönä ilotulitteet heikensivät pääkaupunkiseudulla ilmanlaadun huonoksi tai erittäin huonoksi. Esimerkiksi Mannerheimintiellä ilmanlaatu oli huono kello 22 - 23, Tikkurilassa kello 23 - 01 ja Lintuvaarassa sekä Porvoossa kello 00 - 01. Ilmanlaatu palasi normaalille tasolle pian keskiyön jälkeen.

Pienhiukkasten taso jäi kohtuulliseksi, koska tuulenvire puhdisti ilmaa. Korkeimmillaan pienhiukkasia mitattiin kuusinkertainen määrä verrattuna vuosikeskiarvoon, joka on pääkaupunkiseudulla 8 - 13 mikrogrammaa kuutiometrissä. Uudenvuoden ilotulitukset nostivat pienhiukkasten pitoisuudet korkeimmaksi Lintuvaarassa, jossa tuntipitoisuus oli 82 mikrogrammaa kuutiometrissä. Korkeita pitoisuuksia mitattiin myös Tikkurilassa ja Mannerheimintiellä.

Ilotulitteiden tuotevirheistä ilmoituksia tavanomainen määrä

Tukes sai vuodenvaihteessa kuluttajilta 12 ilmoitusta ilotulitteista, jotka olivat toimineet  virheellisesti. Ilmoituksia tuli sekä raketeista että padoista. Eniten ilmoituksia aiheuttivat kaatunut pata ja raketin outo lentorata.

Tukes valvoo myynnissä olevien ilotulitteiden turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta ja myös myynnissä olevien henkilönsuojainten vaatimustenmukaisuutta. Tukes on jo useana vuonna kampanjoinut turvallisen ilotulittamisen puolesta. Viime vuodenvaihteessa suojalasien käytön puolesta kampanjoitiin yhteistyössä Eeddspeaks-tubettajan kanssa (https://www.youtube.com/watch?v=gFDkDzomwTo) ja sosiaalisessa mediassa tunnisteella #muistasuojalasit.

Lisätietoja:

Ryhmäpäällikkö Harri Roudasmaa, Tukes (ilotulitteet), p. 029 5052 372

[email protected]

Professori Tero Kivelä, Suomen Silmälääkäriyhdistys ry, HYKS Silmätautien klinikka (silmävammat), puh. 050 525 2723

[email protected]

Tutkimusjohtaja Esa Kokki, Pelastusopisto (tulipalot), puh. 029 545 3409

[email protected]

Ilmansuojeluasiantuntija Maria Myllynen, HSY (ilmanlaatu), puh.  044 5643 748

[email protected]

Sairaalahoitoa vaatineiden silmävammojen kokonaismäärä vuodenvaihteessa vuosittain

2015­‒2016: 29

2014‒2015: 17

2013‒2014: 11

2012−2013: 15

2011−2012: 19

2010−2011: 27

2009−2010: 47

2008−2009: 46

2007−2008: 44

2006−2007: 32

2005−2006: 22

2004−2005: 31

2003−2004: 32

2002−2003: 19

2001−2002: 36

2000−2001: 30

Lähde: Suomen Silmälääkäriyhdistys

27.12.−5.1. välisenä aikana syttyneet tulipalot, jotka aiheuttivat hälytyksen ja joiden syttymissyyksi on arvioitu ilotulitteet

2015‒2016: 135

2014‒2015: 75

2013‒2014: 96

2012−2013: 44

2011−2012: 78

2010−2011: 69

2009−2010: 62

2008−2009: 236

2007−2008: 227

2006−2007: 155

2005−2006: 81

2004−2005: 84

2003−2004: 66

Lähde: Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilasto (PRONTO).

Kuvat pienhiukkaspitoisuuksista uudenvuodenyönä Helsingissä (tunnit ja minuutit)