Meny

Konsumentimport av fyrverkeripjäser regleras genom många begränsningar

Tukes 30.12.2013 9.52
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om att många olika begränsningar hindrar konsumenter från att föra in fyrverkeripjäser från utlandet. Lagen reglerar på många sätt import, transport, försäljning och användning av fyrverkeripjäser. En del av begränsningarna berör också konsumenter som skulle vilja köpa raketer eller fyrverkeripjäser från utlandet för eget bruk.

Det finns flera orsaker till att det är svårt för en konsument att köpa fyrverkeripjäser från utlandet. Först och främst är det förbjudet att beställa fyrverkeripjäser på nätet och att skicka dem per post. Fyrverkeripjäser måste transporteras med egen bil, med beaktande av vissa begränsningar. För det andra får enbart fyrverkeripjäser som är godkända av Tukes eller CE-märkta och uppfyller de nationella specialbestämmelserna föras in till Finland och användas här. Till exempel får fyrverkeripjäser som godkänts nationellt i Ryssland inte föras in till Finland eller användas här.

Det är förbjudet att transportera fyrverkeripjäser på passagerarfärjor. Av denna orsak är det olagligt att ha med sig fyrverkeripjäser som bagage i egen bil på färjor över Skärgårdshavet och Finska viken från t.ex. Tallinn, Sverige eller Tyskland. Fyrverkeripjäser får inte heller transporteras med flyg. Bland annat Itella och Matkahuolto transporterar inte fyrverkeripjäser. På väg får vanliga konsumenter för husbehov transportera farliga ämnen som är packade i förpackningar för minutförsäljning, t.ex. raketer.

Privatpersoner kan emellertid föra in fyrverkeripjäser från utlandet om pjäserna är CE-märkta, överensstämmer med direktivet om utsläppande på marknaden av pyrotekniska artiklar och finns på marknaden i något annat EU- eller EES-land. Sådana fyrverkeripjäser får föras in till landet utan importtillstånd från Tukes. Fyrverkeripjäserna måste transporteras med bil hela vägen. Produkter kan föras in för eget bruk exempelvis från Sverige eller Norge i samband med en turistresa. Fyrverkeripjäserna måste dock vara av en typ som inte är förbjuden i Finland. Hos oss är bland annat stora raketer och några handhållna fyrverkeripjäser samt smällare förbjudna.

En annan sak att tänka på är att en fyrverkeripjäs som är avsedd för Mellan- eller Sydeuropa inte nödvändigtvis fungerar riktigt på samma sätt i de kalla förhållandena i Finland.

Icke CE-märkta fyrverkeripjäser som godkänts nationellt i något annat land får inte heller föras in till Finland eller användas här. Av denna orsak kan fyrverkeripjäser inte föras in lagligt från Ryssland, även om man skulle transportera dem med egen bil. Till skillnad från EU- och EES-länderna tillämpar Ryssland inte EU:s produktregler – som ligger till grund för Finlands fyrverkeriförfattningar – på fyrverkeripjäser.

Gränsen för införsel av fyrverkeripjäser är 5 kilo (mängden pyroteknisk sats) per gång, vilket samtidigt är den största mängd fyrverkeripjäser som får förvaras i en bostadslägenhet.

Tukes övervakar att de fyrverkeripjäser som saluförs i Finland är säkra och överensstämmer med kraven. Polisen övervakar användningen av fyrverkeripjäser medan räddningsmyndigheterna övervakar försäljningen. Tullen ansvarar för gränsövervakningen.

Mer information:
Överingenjör Harri Roudasmaa, tfn 029 5052 372
Säkerhetsingenjör Mikko Ojala, tfn 029 5052 427
e-post [email protected]

Kampanjkanaler:
Webben: www.ilotulitus.info
Facebook : www.facebook.com/hyvamarkku
Instagram: @theexplodables, #suojarillit
YouTube: www.youtube.com/user/MarkkuTuubi
Twitter: www.twitter.com/ilotulitusinfo
www.tukes.fi