Ilotulitteiden kuluttajatuontia säädellään monin rajoituksin

Tukes
30.12.2013 9.52
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa, että monet eri rajoitukset estävät kuluttajaa tuomasta ilotulitteita ulkomailta. Laki säätelee Ilotulitteiden maahantuontia, kuljettamista, myyntiä ja käyttöä monin tavoin. Osa rajoituksista koskettaa myös kuluttajia, jotka haluaisivat hankkia raketteja tai ilotulitteita ulkomailta omaan käyttöönsä.

Kuluttajan on vaikea hankkia ilotulitteita ulkomailta useasta eri syystä. Ensinnäkin ilotulitteiden tilaaminen verkossa ja lähettäminen postitse on kiellettyä. Ilotulitteet on kuljetettava omalla autolla, tietyt rajoitukset huomioon ottaen. Toisekseen Suomeen saa tuoda ja täällä käyttää vain Tukesin hyväksymiä tai CE-merkittyjä ilotulitteita, jotka täyttävät kansalliset erityismääräykset. Esimerkiksi Venäjällä kansallisesti hyväksyttyjä ilotulitteita ei saa tuoda maahan eikä käyttää Suomessa.


Ilotulitteiden kuljettaminen matkustajalautoilla on kiellettyä. Tästä syystä ilotulitteiden tuonti Saaristomeren ja Suomenlahden yli omassa autossa matkatavarana on laitonta esimerkiksi Tallinnasta, Ruotsista tai Saksasta. Myös ilotulitteiden kuljettaminen lentoteitse on kiellettyä. Esimerkiksi Itella tai Matkahuolto eivät kuljeta ilotulitteita. Tavallinen kuluttaja saa kuljettaa tieliikenteessä kotitalouden tarpeisiin vähittäismyyntipakkauksiin pakattuja vaarallisia aineita, kuten esimerkiksi raketteja.

Yksityishenkilö voi kuitenkin tuoda ulkomailta omaan käyttöön ilotulitteita, jos ne ovat CE-merkittyjä, pyroteknisten tuotteiden markkinoille saattamista koskevan direktiivin mukaisia ja markkinoilla jossakin muussa EU- tai ETA-maassa. Tällaisen ilotulitteen saa tuoda maahan ilman Tukesin maahantuontilupaa. Ilotulite on kuljetettava autolla koko matkan. Tuotteita voi tuoda omaan käyttöön esimerkiksi turistimatkalta Ruotsista tai Norjasta. Ilotulitteiden on kuitenkin oltava tyypiltään sellaisia, että ne eivät ole kiellettyjä Suomessa. Meillä kiellettyjä ovat muun muassa isot raketit ja muutamat kädessä pidettävät ilotulitteet sekä paukkupommit.

Lisäksi kannattaa ottaa huomioon, että Keski- tai Etelä-Eurooppaan tarkoitettu ilotulite ei välttämättä toimi Suomen kylmissä oloissa aivan samalla tavalla kuin etelämpänä.

Myöskään kansallisesti muualla hyväksyttyjä ilotulitteita, joissa ei ole CE-merkintää, ei saa tuoda Suomeen eikä käyttää täällä. Tästä syystä ilotulitteita ei voi tuoda Venäjältä laillisesti, vaikka ne toisikin omalla autolla. Toisin kuin EU- ja ETA-maissa, Venäjällä ilotulitteisiin ei sovelleta EU:n tuotemääräyksiä, jotka ovat Suomen ilotulitesäädösten perusta. 


Ilotulitteiden kertatuonnin raja on 5 kiloa (pyromassan määrä), joka on samalla myös suurin sallittu asuinhuoneistossa säilytettävä ilotulitemäärä.

Tukes valvoo Suomessa myynnissä olevien ilotulitteiden turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta. Ilotulitteiden käyttöä valvovat poliisit ja myyntiä pelastusviranomaiset. Rajavalvonnasta vastaa Tulli.

Lisätietoja:
Yli-insinööri Harri Roudasmaa, puh. 029 5052 372
Turvallisuusinsinööri Mikko Ojala, puh. 029 5052 427
sähköposti [email protected]


Kampanjan kanavat:
Verkkosivut: www.ilotulitus.info
Facebook: www.facebook.com/hyvamarkku
Instagram: @theexplodables, #suojarillit
YouTube: www.youtube.com/user/MarkkuTuubi
Twitter: www.twitter.com/ilotulitusinfo
www.tukes.fi