Rekordlågt antal ögonskador av fyrverkeripjäser, bränderna ökade

Tukes 31.1.2014 14.57
Pressmeddelande

Vid det senaste årsskiftet sökte 11 patienter sjukhusvård på grund av ögonskador som orsakats av fyrverkeripjäser. Siffran är lägre än någonsin tidigare på 2000-talet och följer de senaste årens sjunkande trend. Däremot ökade antalet bränder som orsakades av fyrverkeripjäser klart.

Av de uppgifter som Finlands Ögonläkarförening samlat in framgår även att ingen av dem som fick ögonskador använde skyddsglasögon. Sedan 2009 har skyddsglasögon varit obligatoriska enligt lagen för den som skjuter upp fyrverkeripjäser. Dessutom rekommenderas att även åskådare till fyrverkerier använder skyddsglasögon. Av dem som fick ögonskador var sju åskådare.

Enligt lagen får fyrverkeripjäser endast säljas till och avfyras av vuxna. Trots detta var två av dem som fick ögonskador barn i åldern 6–17 år.

Antalet ögonskador på grund av nyårsfirandet har minskat under de senaste åren. Vid årsskiftet 2009‒2010 orsakade fyrverkeripjäser 47 ögonskador, men därefter har trenden varit sjunkande. För ett år sedan rapporterades 15 ögonskador, året innan 19. Dessa siffror omfattar de fall som har vårdats på sjukhus.

‒ Antalet ögonskador har minskat sedan lagstiftningen om fyrverkeripjäser skärptes 2010. Man har gallrat i produktsortimentet som är till försäljning och exempelvis miniraketer och vissa pjäser avsedda att hållas i handen, som har orsakat många olyckor, har förbjudits i konsumentanvändning i Finland. Dessutom har användningstiden för fyrverkeripjäser förkortats, berättar överingenjör Harri Roudasmaa på Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).

Av ögonskadorna var en svår och två medelsvåra. De åtta övriga var lätta skador, såsom skrubbsår eller krutskador. Ögonskadorna vårdades på sjukhusen i Kuopio, Tavastehus, Salo, Helsingfors, Tammerfors, Uleåborg och Seinäjoki.

Klart fler bränder än för ett år sedan

Antalet bränder som antändes av fyrverkeripjäser ökade märkbart. Enligt statistik från inrikesministeriets räddningsavdelning uppstod vid årsskiftet totalt 96 bränder, vilka myndigheten registrerade som orsakade av fyrverkeripjäser. Antalet är en fördubbling jämfört med året innan, då 44 bränder statistikfördes som orsakade av fyrverkeripjäser. I synnerhet byggnadsbränderna och övriga bränder ökade i antal. Vi årsskiftet inträffade 12 byggnadsbränder, medan de var 4 stycken ett år tidigare. Totalt 80 övriga bränder som orsakades av fyrverkeripjäser statistikfördes, vid föregående årsskifte var deras antal 38.

Tills vidare har man inte gjort någon närmare analys av ändringen i antalet bränder. Man kan ändå anta att det blåsiga och snöfria vädret ökade risken. Tack vare det förhållandevis varma vädret var det dessutom lättare att vara ute än under tidigare årsskiften.

Normalt antal anmälningar om produktfel i fyrverkeripjäser

Vid årsskiftet fick Tukes 21 anmälningar om felaktigheter i fyrverkeripjäser av konsumenter. En del anmälningar gällde situationer där raketen hade exploderat i förtid redan i uppskjutningsställningen eller kort efter uppskjutningen på en ganska låg höjd. Samtliga anmälningar som kom in till Tukes gällde olika produkter.

Mer information:
Överingenjör Harri Roudasmaa, tfn 029 5052 372
e-post [email protected]

Totalt antal ögonskador som krävt sjukhusvård vid årsskiftet per år

2013‒2014: 11
2012−2013: 15
2011−2012: 19
2010−2011: 27
2009−2010: 47
2008−2009: 46
2007−2008: 44
2006−2007: 32
2005−2006: 22
2004−2005: 31
2003−2004: 32
2002−2003: 19
2001−2002: 36
2000−2001: 30

Källa: Finlands Ögonläkarförening

Bränder som inträffat 27.12−5.1, orsakat ett alarm och där myndigheten bedömt att orsaken varit fyrverkeripjäser

2013‒2014: 96
2012−2013: 44
2011−2012: 78
2010−2011: 69
2009−2010: 62
2008−2009: 236
2007−2008: 227
2006−2007: 155
2005−2006: 81
2004−2005: 84
2003−2004: 66

Källa: Inrikesministeriets räddningsavdelning