Valikko

Ilotulitteista ennätyksellisen vähän silmävammoja, tulipalot lisääntyivät

Tukes 31.1.2014 14.57
Tiedote

Viime vuodenvaihteessa 11 potilasta hakeutui sairaalahoitoon ilotulitteiden aiheuttamien silmävammojen takia. Luku on pienempi kuin milloinkaan aiemmin 2000-luvulla ja viime vuosien laskevan trendin mukainen. Ilotulitteiden aiheuttamat tulipalot sen sijaan lisääntyivät selvästi.

Suomen silmälääkäriyhdistyksen keräämistä tiedoista käy ilmi myös, ettei silmävamman saaneista yksikään käyttänyt suojalaseja. Suojalasit ovat lain mukaan olleet pakollisia ilotulitteiden ampujille vuodesta 2009 lähtien. Lisäksi suojalaseja suositellaan ilotulituksen katsojille. Silmävamman saaneista seitsemän oli ilotulituksen katsojia.

Ilotulitteiden myynti ja ampuminen on lain mukaan sallittua vain täysi-ikäisille. Tästä huolimatta kaksi silmävamman saanutta oli 6‒17-vuotiaita lapsia.

Vuodenvaihteen juhlinnasta aiheutuneiden silmävammojen määrä on vähentynyt viime vuosina. Vuodenvaihteessa 2009‒2010 ilotulitteista aiheutui 47 silmävammaa, mutta sen jälkeen trendi on ollut laskeva. Vuosi sitten silmävammoja raportoitiin 15, sitä edeltävänä vuonna 19. Luvuissa on mukana sairaaloissa hoidetut vammat.

‒ Silmävammojen määrä on laskenut siitä asti, kun ilotulitteita koskevaa lainsäädäntöä tiukennettiin vuonna 2010. Myynnissä olevaa tuotevalikoimaa on karsittu ja esimerkiksi paljon vahinkoa aiheuttaneiden minirakettien ja eräiden kädessä pidettävien ilotulitteiden kuluttajakäyttö on Suomessa kielletty. Lisäksi ilotulitteiden käyttöaikaa on lyhennetty, kertoo yli-insinööri Harri Roudasmaa Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta (Tukes).

Silmävammoista yksi oli vaikea ja kaksi keskivaikeaa. Muut kahdeksan olivat lieviä vammoja, kuten pinnallisia haavaumia tai ruutivammoja. Silmävammoja hoidettiin sairaaloissa Kuopiossa, Hämeenlinnassa, Salossa, Helsingissä, Tampereella, Oulussa ja Seinäjoella.

Tulipaloja selvästi enemmän kuin vuosi sitten

Ilotulitteista syttyneiden tulipalojen määrä lisääntyi merkittävästi. Sisäministeriön pelastusosaston tilastojen mukaan viime vuodenvaihteessa syttyi yhteensä 96 paloa, joiden syttymissyyksi kirjattiin ilotulite. Lukumäärä yli kaksinkertaistui edellisvuodesta, jolloin ilotulitteista syttyneitä tulipaloja tilastoitiin 44. Etenkin rakennuspalojen ja muiden tulipalojen lukumäärä kasvoi. Rakennuspaloja oli viime vuodenvaihteessa 12, kun niitä vuotta aiemmin oli neljä. Muita ilotulitteiden aiheuttamia tulipaloja tilastoitiin 80, edellisvuodenvaihteessa niitä tilastoitiin 38.

Tulipalojen määrän muutoksesta ei toistaiseksi ole tehty tarkempaa analyysiä. Olettaa kuitenkin voidaan, että tuulinen ja lumeton sää lisäsi syttymisriskiä. Lisäksi suhteellisen lämmin sää mahdollisti ulkona oleskelun edellisvuodenvaihteita paremmin.

Ilotulitteiden tuotevirheistä ilmoituksia tavanomainen määrä

Tukes sai vuodenvaihteessa kuluttajilta 21 ilmoitusta koskien ilotulitteiden virheellistä toimintaa tai käyttöä. Suurin osa ilmoituksista koski tilanteita, joissa raketti oli räjähtänyt ennen aikojaan jo ammuntatelineessä tai heti nousun jälkeen melko matalalla. Kaikki Tukesille tulleet ilmoitukset koskivat eri tuotteita.

Lisätietoja:
Yli-insinööri Harri Roudasmaa, puh. 029 5052 372
sähköposti [email protected]

Sairaalahoitoa vaatineiden silmävammojen kokonaismäärä vuodenvaihteessa vuosittain

2013‒2014: 11
2012−2013: 15
2011−2012: 19
2010−2011: 27
2009−2010: 47
2008−2009: 46
2007−2008: 44
2006−2007: 32
2005−2006: 22
2004−2005: 31
2003−2004: 32
2002−2003: 19
2001−2002: 36
2000−2001: 30

Lähde: Suomen Silmälääkäriyhdistys

27.12.−5.1. välisenä aikana syttyneet tulipalot, jotka aiheuttivat hälytyksen ja joiden syttymissyyksi on arvioitu ilotulitteet

2013‒2014: 96
2012−2013: 44
2011−2012: 78
2010−2011: 69
2009−2010: 62
2008−2009: 236
2007−2008: 227
2006−2007: 155
2005−2006: 81
2004−2005: 84
2003−2004: 66

Lähde: Sisäministeriön pelastusosasto