Fyrverkerier orsakade fler ögonskador men färre eldsvådor än i fjol

Tukes 27.1.2015 8.33
Pressmeddelande

Vid årsskiftet vårdades sammanlagt 17 patienter vid sjukhus i Finland på grund av ögonskador som orsakats av fyrverkerier. Antalet skador ökade med sex från året innan. Däremot minskade antalet eldsvådor som fyrverkerier orsakade jämfört med i fjol. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) fick ett normalt antal anmälningar om produktfel på fyrverkeripjäser.

Uppgifterna om antalet ögonskador bygger på information som Finlands Ögonläkarförening samlat in.


Antalet ögonskador har minskat år för år fram till 2014 sedan den nya lagstiftningen om fyrverkerier trädde i kraft i januari 2010. Den förbjöd små romerska ljus och småraketer. Samtidigt blev skyddsglasögon obligatoriska för den som avfyrar fyrverkeripjäser.

Tiden för avfyring av fyrverkerier blev kortare och överlåtelse av fyrverkeripjäser till personer som inte fyllt 18 år förbjöds. Före lagreformen var antalet ögonskador 47, vilket innebär att reformen minskat antalet skador med två tredjedelar.


Patienter vårdades vid nio sjukhus. Utredningen omfattar inte de lindrigaste skadorna som behandlas på hälsovårdscentraler. Flest patienter, nio personer, fanns i huvudstadsregionen.   I Uleåborg respektive Åbo fanns två patienter, och i Tammerfors, Kuopio, Jyväskylä och Villmanstrand fanns en patient i varje stad. Sex skador ådrogs vid en tidpunkt då användningen av fyrverkerier inte är tillåten. Tolv av de skadade var män och fyra kvinnor. Samtliga skadade kvinnor var åskådare. I ett fall saknas uppgifter om den skadades kön.

Sju ögonskador orsakades av raketer och fyra av grytor. En skada orsakades av en fyrverkeripjäs som bestod av flera kommersiella fyrverkeripjäser som kombinerats. Fem av skadorna var svåra krosskador och en skada var en medelsvår krosskada i ögat. De övriga var lindriga ytskador. Två personer fick skador i båda ögonen.

Ingen av de skadade vuxna hade använt skyddsglasögon, även om skyddsglasögon varit obligatoriska för dem som använder fyrverkerier sedan 2009, och de rekommenderas också för åskådarna. Enligt lagen får fyrverkeripjäser endast säljas till och avfyras av vuxna. Trots detta var sex av dem som fick ögonskador barn i åldern 6‒17 år, av vilka bara ett hade skyddsglasögon. Skadorna orsakades av fyrverkeripjäser som studsade från ett hinder och flög åt fel håll eller av pjäser som exploderade på platsen. Tre av skadorna var medelsvåra krosskador i ögat och tre lindrigare ytskador.

‒ Mängden ögonskador har minskat sedan lagstiftningen om fyrverkerier stramades åt år 2010. Det produkturval som är till salu har minskat, och användningen av miniraketer och vissa fyrverkerier som ska hållas i handen och som orsakat många skador har förbjudits i Finland. Dessutom har tiden för tillåten användning av fyrverkerier gjorts kortare. Det är beklagligt att antalet ögonskador nu ökade. Skyddsglasögon skulle ha förhindrat så gott som alla skador, berättar överingenjör Harri Roudasmaa från Tukes.

Tukes har bedrivit en kampanj för trygga fyrverkerier i flera år. Inför årsskiftet 2014–2015 förde Tukes en kampanj för användningen av skyddsglasögon i de sociala medierna med hashtaggen #muistasuojalasit.

Antalet eldsvådor minskade något

Eldsvådor till följd av fyrverkerier orsakade sammanlagt 75 larmuppdrag för räddningsverken. I fjol var motsvarande siffra 96.  Av eldsvådorna var nio byggnadsbränder jämfört med 12 året innan.  En stor del av de övriga larmuppdragen handlade om fyrverkerier som lagts i soptunnor, insamlingskärl eller brevlådor. Uppgifterna kommer från Räddningsväsendets resurs- och olycksstatistik (PRONTO).

Normalt antal anmälningar om produktfel i fyrverkeripjäser

Konsumenter lämnade i årsskiftet 15 anmälningar om felaktig funktion eller felaktig användning av fyrverkerier till Tukes.  Flest anmälningar gällde en gryta som välte. Några anmälningar gällde plastsplitter eller buller och störningar som orsakades av fyrverkerier.

Mer information:

Överingenjör Harri Roudasmaa, Tukes, tfn 029 5052 372

[email protected]

Professor Tero Kivelä, Finlands Ögonläkarförening r.f., HUCS Klinik för ögonsjukdomar

tfn 050 525 2723

[email protected]

Planerare Johannes Ketola, Räddningsinstitutet, tfn 029 545 3445 eller 050 597 5258

[email protected]

Totalt antal ögonskador som krävt sjukhusvård vid årsskiftet per år

2014–2015: 17

2013‒2014: 11

2012−2013: 15

2011−2012: 19

2010−2011: 27

2009−2010: 47

2008−2009: 46

2007−2008: 44

2006−2007: 32

2005−2006: 22

2004−2005: 31

2003−2004: 32

2002−2003: 19

2001−2002: 36

2000−2001: 30

Källa: Finlands Ögonläkarförening

Eldsvådor som inträffat 27.12−5.1, orsakat ett alarm och där myndigheten bedömt att orsaken varit fyrverkeripjäser

2014–2015: 75

2013‒2014: 96

2012−2013: 44

2011−2012: 78

2010−2011: 69

2009−2010: 62

2008−2009: 236

2007−2008: 227

2006−2007: 155

2005−2006: 81

2004−2005: 84

2003−2004: 66

Källa: Räddningsväsendets resurs- och olycksstatistik (PRONTO).