Valikko

Ilotulitteista viime vuotta enemmän silmävammoja, tulipaloja vähemmän

Tukes 27.1.2015 8.33
Tiedote

Yhteensä 17 potilasta oli vuodenvaihteessa hoidettavana maamme sairaaloissa ilotulitteiden aiheuttamien silmävammojen vuoksi. Vammojen lukumäärä nousi kuudella edellisvuodesta. Ilotulitteiden aiheuttamat tulipalot sen sijaan vähentyivät viime vuodesta. Ilotulitteiden tuotevirheistä Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) tuli ilmoituksia tavanomainen määrä.

Silmävammatiedot perustuvat Suomen Silmälääkäriyhdistyksen keräämiin lukuihin.


Silmävammojen määrä on pienentynyt viime vuoteen asti vuosi vuodelta sen jälkeen, kun ilotulitteita koskeva uusi lainsäädäntö tuli voimaan tammikuussa 2010. Siinä kiellettiin pienet roomalaiset kynttilät ja pikkuraketit, suojalasit tulivat sytyttäjälle pakolliseksi, tulitusaika lyheni eikä tulitteita saanut antaa alle 18-vuotiaille. Ennen muutoksia vammoja oli 47, joten kaksi kolmasosaa vammoista on onnistuttu näillä muutoksilla torjumaan.


Potilaita hoidettiin yhdeksässä  sairaalassa. Terveyskeskusten hoitamat lievimmät vammat eivät näy selvityksessä. Eniten potilaita, yhdeksän henkilöä, oli pääkaupunkiseudulla.   Oulussa ja Turussa potilaita oli kaksi sekä yksi Tampereella, Kuopiossa, Jyväskylässä ja Lappeenrannassa. Kuusi vammaa syntyi aikana, jolloin ilotulitteiden käyttö ei ollut sallittua. Vammautuneista kaksitoista oli miehiä ja neljä naisia. Kaikki naiset olivat katsojia. Yhdessä tapauksessa sukupuoli ei ollut tiedossa.

Seitsemän vamman aiheuttaja oli raketti ja neljän pata. Yksi vamma aiheutui tulitteesta, joka oli tehty yhdistämällä useampia kaupallisia ilotulitteita. Vammoista viisi oli vaikeita ja yksi oli keskivaikea silmän ruhjevamma. Muut olivat lieviä pintavammoja. Kaksi sai vammoja molempiin silmiin.

Kukaan vammautuneista aikuisista ei käyttänyt suojalaseja, vaikka suojalasit ovat lain mukaan olleet pakollisia ilotulitteiden ampujille vuodesta 2009 ja niitä suositellaan myös ilotulitusten katsojille. Ilotulitteiden myynti ja ampuminen on lain mukaan sallittua vain täysi-ikäisille. Tästä huolimatta kuusi  silmävamman saaneista oli 6‒17-vuotiaita lapsia, joista vain yhdellä oli suojalasit. Vammat aiheutuivat kimmonneista ja paikalla räjähtäneestä tulitteista. Kolme vammoista oli keskivaikeita silmän ruhjevammoja ja kolme lievempiä pintavammoja.

‒ Silmävammojen määrä on laskenut siitä asti, kun ilotulitteita koskevaa lainsäädäntöä tiukennettiin vuonna 2010. Myynnissä olevaa tuotevalikoimaa on karsittu ja esimerkiksi paljon vahinkoa aiheuttaneiden minirakettien ja eräiden kädessä pidettävien ilotulitteiden kuluttajakäyttö on Suomessa kielletty. Lisäksi ilotulitteiden käyttöaikaa on lyhennetty. On valitettavaa, että silmävammojen määrä nyt kääntyi nousuun. Suojalasit olisivat estäneet lähes kaikki vammat, kertoo yli-insinööri Harri Roudasmaa Tukesista.

Tukes on jo monena vuonna kampanjoinut turvallisen ilotulittamisen puolesta. Tänä vuodenvaihteena Tukes kampanjoi suojalasien käytön puolesta sosiaalisessa mediassa tunnisteella #muistasuojalasit.

Tulipalojen määrä väheni hieman

Ilotulitteista johtuvat tulipalot aiheuttivat vuodenvaihteessa pelastuslaitoksille yhteensä 75 hälytystehtävää, kun edellisvuonna vastaava määrä oli 96.  Rakennuspaloja näistä oli yhdeksän, vuotta aiemmin luku oli 12.  Suuri osa muista hälytystehtävistä liittyi roska-, keräys- ja postilaatikoihin heitetyistä ilotulitteista. Tiedot ovat Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilastosta (PRONTO).

Ilotulitteiden tuotevirheistä ilmoituksia tavanomainen määrä

Tukes sai vuodenvaihteessa kuluttajilta 15 ilmoitusta koskien ilotulitteiden virheellistä toimintaa tai käyttöä.  Eniten ilmoituksia aiheutti kaatunut pata. Muovisirpaleista ja tulitteiden aiheuttamasta melusta tai häiriöistä tuli muutamia ilmoituksia.

Lisätietoja:

Yli-insinööri Harri Roudasmaa, Tukes, p. 029 5052 372

[email protected]

Professori Tero Kivelä, Suomen Silmälääkäriyhdistys r.y., HYKS Silmätautien klinikka

puh. 050 525 2723

[email protected]

Suunnittelija Johannes Ketola, Pelastusopisto, puh. 029 545 3445 tai 050 597 5258

[email protected]

Sairaalahoitoa vaatineiden silmävammojen kokonaismäärä vuodenvaihteessa vuosittain

2014-2015: 17

2013‒2014: 11

2012−2013: 15

2011−2012: 19

2010−2011: 27

2009−2010: 47

2008−2009: 46

2007−2008: 44

2006−2007: 32

2005−2006: 22

2004−2005: 31

2003−2004: 32

2002−2003: 19

2001−2002: 36

2000−2001: 30

Lähde: Suomen Silmälääkäriyhdistys

27.12.−5.1. välisenä aikana syttyneet tulipalot, jotka aiheuttivat hälytyksen ja joiden syttymissyyksi on arvioitu ilotulitteet

2014-2015: 75

2013‒2014: 96

2012−2013: 44

2011−2012: 78

2010−2011: 69

2009−2010: 62

2008−2009: 236

2007−2008: 227

2006−2007: 155

2005−2006: 81

2004−2005: 84

2003−2004: 66

Lähde: Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilasto (PRONTO).