Brister i induktionskokplattor upptäcktes i ett sameuropeiskt tillsynsprojekt

Tukes 26.10.2017 9.00
Pressmeddelande

I den gemensamma kampanj som genomförts av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och nio andra marknadsövervakningsmyndigheter inom EU upptäcktes ett stort antal brister i induktionskokplattor. Av de kontrollerade produkterna uppfyllde endast cirka hälften alla de krav i fråga om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC, electromagnetic compatibility) som gäller dem. Elektromagnetisk kompatibilitet garanterar att en elektrisk produkt fungerar felfritt tillsammans med andra anordningar som är avsedda för samma användningsmiljö.


Inom ramen för kampanjen testade EU:s marknadsövervakningsmyndigheter 49 induktionskokplattor. Testresultaten visade att cirka en tredjedel av de kontrollerade produkterna avgav mer elektromagnetiska störningar än tillåtet i sin funktionsmiljö. Stora brister konstaterades även i märkningen av produkterna och i dokumentationen om dem. I cirka 70 procent av produkterna uppfyllde märkningen och dokumenten de gällande kraven. 

– Trots att resultatet av kampanjen var dåligt, var det ändå bättre än i tidigare kampanjer. Detta kan kanske förklaras med att det i den här produktgruppen finns ganska många europeiska tillverkare. Tillverkarna har emellertid en hel del att göra, för att produkterna ska uppfylla kraven, säger ledande expert Hanna Mustonen vid Tukes.

Projektet med tillsyn av induktionskokplattor påbörjades sommaren 2016 och det pågick i ett år. I Finland testades fyra produkter, varav en avlägsnades från marknaden och en fick en anmärkning. Att avlägsna en produkt från marknaden innebär att verksamhetsutövaren måste sluta marknadsföra produkten och ta osålda produkter ur försäljning. Information om den produkt som dragits tillbaka i Finland finns i Tukes marknadsövervakningsregister.  


Brister i elektromagnetisk kompabilitet är ofta synliga som störningar i övriga elektriska produkters funktioner. Till exempel ränder i TV-rutan, knaster i radion eller felaktig datorfunktion kan vara tecken på EMC-störningar, säger Hanna Mustonen.

Närmare uppgifter:

Ledande expert Hanna Mustonen, tfn 029 505 2569, [email protected]

Bilagor:

Rapport om kampanjen (pdf)


 Tukes marknadsövervakningsregister