Induktiokeittolevyistä löytyi puutteita yhteiseurooppalaisessa valvontaprojektissa

Tukes
26.10.2017 9.00
Tiedote

Induktiokeittolevyistä löydettiin runsaasti puutteita Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ja yhdeksän muun EU:n markkinavalvontaviranomaisen yhteiskampanjassa. Tarkastetuista tuotteista vain noin puolet täytti kaikki niille asetetut sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC, electromagnetic compatibility) koskevat vaatimukset. Sähkömagneettinen yhteensopivuus takaa, että sähkölaite toimii moitteettomasti yhdessä muiden samaan käyttöympäristöön tarkoitettujen laitteiden kanssa.

EU:n markkinavalvontaviranomaiset testasivat kampanjan puitteissa 49 induktiokeittolevyä. Testitulokset osoittivat, että noin kolmannes tarkastetuista tuotteista lähetti toimintaympäristöönsä sallittua enemmän sähkömagneettisia häiriöitä. Huomattavia puutteita löytyi myös tuotteiden merkinnöistä ja asiakirjoista. Noin 70 prosentilla tuotteista merkinnät ja asiakirjat olivat vaatimusten mukaisia. 

– Vaikka kampanjan tulos oli huono, niin se oli parempi kuin aikaisemmissa kampanjoissa. Tämä selittyy ehkä sillä, että tässä tuoteryhmässä on melko paljon eurooppalaisia valmistajia. Valmistajilla on kuitenkin vielä tehtävää, jotta tuotteet olisivat vaatimusten mukaisia, sanoo johtava asiantuntija Hanna Mustonen Tukesista.

Induktiokeittolevyjen valvontaprojekti aloitettiin kesällä 2016 ja se kesti vuoden. Suomessa tarkastettiin neljä laitetta, joista yksi poistettiin markkinoilta ja yhdelle annettiin huomautus. Markkinoilta poistaminen tarkoittaa, että toiminnanharjoittajan on lopetettava tuotteen markkinointi ja kerättävä myymättömät tuotteet pois myynnistä. Tiedot Suomessa markkinoilta poistetusta laitteesta löytyvät Tukesin markkinavalvontarekisteristä.  


– Sähkömagneettisen yhteensopivuuden puutteet näkyvät yleensä häiriöinä muiden sähkölaitteiden toiminnassa. Esimerkiksi raidat television kuvassa, radion rätinä tai tietokoneen virhetoiminnot voivat olla merkkejä EMC-häiriöistä, Hanna Mustonen kertoo.

Lisätietoja:

Johtava asiantuntija Hanna Mustonen, p. 029 505 2569, [email protected]

Liitteet:

Kampanjan raportti (pdf)


 Tukesin markkinavalvontarekisteri