Hoppa till innehåll

Information om ansökningar och tillstånd enligt gruvlagen ändras: information på webben stärks, anslagstavlor slopas

Utgivningsdatum 19.1.2021 8.41 | Publicerad på svenska 25.1.2021 kl. 10.35
Nyhet

Praxisen om offentlig kungörelse som ingår i gruvlagen har preciserats så att den motsvarar ändringarna i förvaltningslagen. Ändringen stärker Tukes etablerade praxis om att informera på webbplatsen och främjar elektronisk kommunikation. Samtligt slopas informerande på verkets fysiska anslagstavla. Andra informationskanaler används för att effektivisera tillgången till information för berörda parter och medborgare.

Information om tillståndsansökan

Ansökningar (malmletningstillstånd, guldvaskningstillstånd eller gruvtillstånd) enligt gruvlagen är tillgängliga på Tukes webbplats i minst 30 dagar. I kungörelsen framgår vad ansökan gäller och hur en anmärkning eller åsikt om ansökan kan framställas till Tukes.

Ett separat meddelande om kungörelsen skickas till samtliga berörda parter. På detta sätt förbättras de berörda parternas direkta tillgång till information, eftersom det enligt en tidigare bestämmelse var tillräckligt att informera i en tidning, om det fanns 30 eller fler berörda parter. Berörda parter är de som verksamheten enligt ansökan särskilt berör, dvs. vanligtvis fastighetsägare inom området som är föremål för ansökan.

Det informeras om kungörelsen på webbplatsen till den kommun vars område är föremål för ansökan och även i lokala tidningar.

Meddelande och information om beslut

Beslut (förbehållsbeslut, malmletningstillstånd, guldvaskningstillstånd eller gruvtillstånd) enligt gruvlagen delges genom offentlig kungörelse på Tukes webbplats. Beslut är tillgängliga på Tukes webbplats åtminstone under den tidsfrist som föreskrivs för ändringssökande. Tiden för sökande av ändring framgår av kungörelsen.

Uppgifter om beviljande av malmletningstillstånd eller gruvtillstånd skickas per e-post eller per post till samtliga fastighetsägare inom området.

Information om kungörelsen som gäller ett beslut lämnas på kommunens eller kommunernas webbplats och i lokala tidningar.

Offentliga kungörelser på Tukes webbplats

Lag om ändring av gruvlagen 966/2020

Ytterligare information:

Sektionschef Markus Kauppinen , tfn 040 748 7151, [email protected]

Tillbaka till toppen