Hyppää sisältöön

Kaivoslain mukaisten hakemusten ja lupien tiedottaminen muuttuu: verkossa tiedottaminen vahvistuu, ilmoitustaulusta luovutaan

Julkaisuajankohta 19.1.2021 8.41
Uutinen

Kaivoslain julkista kuuluttamista koskevia käytäntöjä on tarkennettu vastaamaan hallintolain muutoksia. Muutoksella vahvistetaan Tukesin vakiintunutta käytäntöä tiedottaa verkkosivuilla ja edistetään sähköistä tiedonvälittämistä. Samalla luovutaan viraston fyysisestä ilmoitustaululla tiedottamisesta. Muita tiedotuskanavia käytetään tehostamaan asianosaisten ja kansalaisten tiedonsaantia.

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Kaivoslain mukainen hakemus (malminetsintä-, kullanhuuhdonta- tai kaivoslupahakemus) on nähtävissä Tukesin verkkosivuilla vähintään 30 päivän ajan. Kuulutuksessa kerrotaan, mitä hakemus koskee ja miten hakemusta koskeva muistutus tai mielipiteen ilmaisu voidaan tehdä Tukesille.

Kuulutuksesta lähetetään erikseen tieto kaikille asianosaisille. Tällä parannetaan asianosaisten suoraan tiedonsaantia, sillä aiemman säädöksen mukaan riitti sanomalehdessä ilmoittaminen, kun asianomaisia oli 30 tai enemmän. Asianosaisia ovat ne, joita hakemuksen mukainen toiminta erityisesti koskee, siis tavallisesti hakemuksen kohteena olevan alueen kiinteistöjen omistajat.

Kuulutuksesta tiedotetaan hakemuksen kohteena olevan alueen kunnan verkkosivuilla ja myös paikallisessa sanomalehdessä.

Päätöksen antaminen ja tiedottaminen

Kaivoslain mukainen päätös (varauspäätös, malminetsintä-, kullanhuuhdonta- tai kaivoslupa) annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella Tukesin verkkosivuilla. Päätös on nähtävillä Tukesin verkkosivuilla vähintään muutoksenhaulle säädetyn ajan. Kuulutuksessa kerrotaan muutoksenhakuaika.

Tieto malminetsintä- tai kaivosluvan antamisesta lähetetään sähköpostitse tai kirjeitse kaikille alueen kiinteistöjen omistajille.

Päätöstä koskevasta kuulutuksesta tiedotetaan kunnan tai kuntien verkkosivuilla ja paikallisessa sanomalehdessä.

Julkiset kuulutukset Tukesin verkkosivuilla

Kaivoslain muutos 966/2020

Lisätietoja:
Ryhmäpäällikkö Markus Kauppinen, puh. 040 748 7151, [email protected]

 
Sivun alkuun