Hoppa till innehåll

Inga säkerhetsbrister upptäcktes vid test av robotgräsklippare – klipparen klarar inte nödvändigtvis av att väja för små djur på gården, så du bör skydda igelkottar

Mediatiedote
Utgivningsdatum 2.7.2021 9.15 | Publicerad på svenska 2.7.2021 kl. 15.06
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalierverket (Tukes) lät testa fyra robotgräsklippare för användning på egnahemshusgårdar hos SGS Fimko. Inga tekniska säkerhetsbrister upptäcktes hos robotgräsklipparna. Tukes påminner dock om att gräsklipparen kan innebära en risk för mindre djur, såsom igelkottar och ekorrungar. Därför är det tryggare att inte lämna gräsklipparen ensam särskilt kvällstid och under natten, då i synnerhet igelkottar rör sig på gården.

Lyckliga igelkottar, fotograf Tapio Korkolainen

Den tekniska säkerheten hos robotgräsklippare testades 

Hos robotgräsklipparna testades elsäkerheten, klipparnas vatten- och dammskydd samt mekaniska struktur, bladets mekaniska skydd och säkerhetssensorernas funktion. Inga brister som äventyrar säkerheten upptäcktes för dessa egenskapers del. 

– Säkerheten hos robotgräsklippare är planerad så att klipparen inte skadar människor som befinner sig på gården. Klipparen är även planerad för att väja för människor och hinder på gården med hjälp av sensordata från omgivningen, säger Tukes överinspektör Kimmo Hakala.

– Vid säkerhetsplaneringen av klipparna saknas dock krav i anslutning till säkerheten för djur som vistas på gården. Om klipparen möter en igelkott, ekorrunge eller något annat djur kan sensorn inte nödvändigtvis identifiera objektet. På grund av egenskaperna hos sensorerna och informationsbehandlingsprogramvaran som används i robotgräsklipparen kan det i värsta fall hända att klipparen inte klarar av att väja för objektet. Då finns det risk för att djuret hamnar under gräsklipparen. Gräsklippartillverkarna har dock under den senaste tiden börjat ta detta i beaktande och utveckla sina produkter för att göra dem säkrare för vilda djur, konstaterar Hakala. 

Gör naturen en tjänst och låt en del av gården växa fritt 

Ett sätt att hantera problemet är att lämna områden i trädgården utanför robotgräsklipparens körområde som avgränsas med ledartråd. Dessa områden erbjuder skydd för till exempel igelkottar och utrymme för vilda växter. Du kan alltså låta bli att klippa en del av gården och låta den växa fritt. På detta vis trivs även fjärilar, humlor och andra pollinerare på din gård och du bidrar till naturens mångfald. 

Genom att använda robotgräsklipparen dagtid är det möjligt att minska risken för möten med igelkottar. Igelkottar är nattdjur som sällan rör sig dagtid. 

Beakta även typen av gård vid valet av gräsklippare

Robotgräsklippare är försedda med en sensor som övervakar klipparens lutning. Om lutningen blir för stor välter klipparen av tyngdkraften, varvid bladet stängs av efter en signal från sensorn. 

– Det lönar sig att beakta detta vid valet av lämplig typ av gräsklippare. Om lutningen är stor hos den egna gården, kan det hända att robotgräsklipparen inte utan avbrott kan klippa gräset på önskat sätt. I detta fall är exempelvis en mekanisk handdriven cylinderklippare ett betydligt säkrare alternativ, säger Hakala.

– Idag finns det gott om handdrivna gräsklippare med bränslemotor, men det innebär en betydligt större risk att använda dessa i branta backar, än cylindergräsklippare. Om klipparen välter roterar bladet hos en bränsledriven gräsklippare en stund fritt, trots att klipparen stoppas då man tar loss störtbågen, varnar Hakala.

Ytterligare information: Överinspektör Kimmo Hakala, tfn 029 5052 199
e-postadresser har formatet: [email protected]

Tillbaka till toppen