Ny CCM-stämpel på ädelmetallprodukter

29.11.2018 14.27
Nyhet

Genom ändringen av den internationella konventionen om kontroll och stämpling av ädelmetallprodukter tas en ny stämpel i bruk.

Finland är medlem i konventionen. Med konventionen har man skapat en gemensam marknad för ädelmetallprodukter i medlemsländerna. Produkter som stämplats med den gemensamma, frivilliga CCM-stämpeln (Common Control Mark) kan säljas som sådana i konventionens alla 20 medlemsstater.  Stämpeln visar att produkten har kontrollerats enligt kraven i konventionen.

Bilagorna till konventionen om ädelmetallprodukter har ändrats och ändringarna träder i kraft 1.1.2019.

Utöver den ursprungliga CCM-stämpeln kommer en ny CCM-stämpel att tas i bruk utan den ram runt stämpeln som anger ädelmetallen. Om kontrollorganet använder denna nya typ av stämpel, ska man ange vilken metall det är fråga om t.ex. med de kemiska tecknen för ädelmetaller Au, Ag, Pt eller Pd. Produktens ädelmetallhalt anges med en separat finhaltstämpel.

Ursprunglig CCM-stämpel (typ 1) Ny CCM-stämpel (typ 2)
Platinum Guld Palladium Silver
CCM-leima tyyppi 1 platina CCM tyyppi 1 kulta CCM tyyppi 1 palladium CCM tyyppi 1 hopea CCM-leima tyyppi 2

Du kommer till CCM-konventionen och dess bilagor via Tukes webbplats. Översättningar på finska och svenska kommer att läggas till senare.

Ytterligare information

överinspektör Pirjo Säle tfn 029 5052 672, [email protected]

Stämplar på ädelmetallprodukter på tukes.fi

Webbplatsen för den internationella Hallmarking-konventionen för ädelmetallprodukter