Hoppa till innehåll

I julleksaker och ljusslingor färre säkerhetsbrister än förut

Tukes
12.12.2013 10.00
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har genomfört en kontroll inför julsäsongen och upptäckte klart färre farliga produkter än under tidigare år. Denna höst har Tukes låtit testa totalt 30 julleksaker av vilka två hade säkerhetsbrister. Totalt 27 ljusslingor har hittills sänts för testning, och tillsvidare har endast två av dem fått försäljningsförbud. Säkerhetstesterna omfattade också småbarns kläder.

Det var redan 18:e året i rad som Tukes har låtit testa julleksaker. Testresultaten visar att det har skett en positiv utveckling av leksakernas säkerhet när det gäller såväl mekaniska som kemiska egenskaper. I år upptäcktes säkerhetsbrister endast i två leksaker i vilka fall verksamhetsutövaren förpliktades att åtgärda dem. 

Leksaker ska vara CE-märkta. CE-märkningen innebär att tillverkaren försäkrar att leksaken uppfyller alla säkerhetskrav som ställts på den.

– Det är väldigt vanligt att de leksaker som inte har märkningarna i skick även i testerna visar andra brister. I år ser både testresultat och märkningar ut att i högre grad än tidigare vara i sin ordning, även om det fortfarande förekommer brister i märkningarna, säger produktsäkerhetsingenjör Asta Koivisto vid Tukes. 

Förutom CE-märkning ska såväl leksaker som ljusslingor ha bruksanvisningar på både finska och svenska.

Det sker en ständig utveckling av säkerhetskraven för leksaker. Nästa år kommer tyngdpunkten för Tukes övervakning av leksakerna att ligga på i synnerhet de nya kraven för kemiska egenskaper.

Risken med juleljusslingorna har oftast samband med konstruktionen. Om produktens delar lätt lossnar kan spänningsförande ledare blottas och ge en livsfarlig elstöt när man rör ljusslingan.

– Största delen av bristerna upptäcks i ljusslingor som kan kopplas direkt till nätströmmen. De ljusslingor som fungerar med transformator hör i princip till de säkraste, säger överingenjör Hannu Mattila vid Tukes.

Snören och dragskor uppfyllde inte kraven i fyra småbarnsplagg

I Tukes kontroll inför julsäsongen upptäcktes sammanlagt fyra småbarnsplagg med snören och dragskor i huvorna som inte uppfyllde kraven. Småbarnsplagg (storlek högst 134 cm) får inte ha dragskor eller andra snoddar kring huvan och halsöppningen som kan öka risken för kvävningsolyckor.

– Småbarnsplagg med sådana snoddar kan enkelt göras säkra genom att klippa av eller ta bort snörena och snoddarna från plagget, konstaterar produktsäkerhetsingenjör Jaakko Laitinen vid Tukes.

Trots Tukes efterforskningar upptäcktes tämligen få barnplagg smed snoddar kring huvudet och halsen. I det här avseendet håller barnklädernas säkerhet en bra nivå i Finland.

Denna höst har Tukes för första gången även låtit analysera förekomsten av kemikalier i barnkläderna. Totalt 12 plagg levererades till kemiska analyser, det vill säga regnrockar, jeans, strumpor och t-tröjor för barn. Kläderna testades för dimetylfumarat, azofärger eller ftalater (DEHP, BBP, DBP, DIBP).

Vissa ftalater används som mjukgörare i plast och har till exempel klassificerats som fortplantningsstörande ämnen. Dimetylfumarat, som irriterar ögon, andningsorgan och hud, används i sin tur som antimögelmedel under lagring och transport. Det är känt att aromatiska aminer som frigörs från vissa azofärger utgör en hälsorisk för människor. Därför får de inte användas i textil- eller läderprodukter som kan komma i direkt eller långvarig kontakt med huden eller munhålan.

Plaggen som valdes till kemikalieanalyserna köptes inte från butikerna med tanke på riskerna, så som var fallet med julleksaker, juleljusslingor samt barnplagg med en eventuell kvävningsrisk. Avsikten var att utreda om barnkläder som tillverkats av finländska företag uppfyller kraven i EU:s kemikalielagstiftning för de testade plaggens del. På basis av Tukes stickprov uppfyller finländska barnkläder mycket väl de krav som gäller kemikalier eftersom inte en enda produkt överskred gränsvärdena för de kemikalier som analyserades.

Farliga produkter som upptäcktes av Tukes vid kontroll inför julsäsongen

  • Melissa & Doug, rollklädsel för byggarbetare. Byggarbetarens skyddsglasögon gick sönder vid säkerhetstesterna och medförde risk för ögonskada. Leksakens importör uppmanas att återkalla rollklädselns skyddsglasögon från återförsäljarna.
  • Ljusslingan Juhlataika. Försäljningsförbud har utfärdats för produkten till följd av säkerhetsbrister i produktens anslutningsledning
  • Lampserien Finn-Lumor. Försäljningsförbud har utfärdats för produkten på grund av att den medför risk för elstöt.
  • Ljusslingan Virgo Stringlights W/20 Lights. Det har fastställts att importören ska avsluta nya leveranser av produkten till återförsäljarna. Ledarna har bristfällig  dragavlastning vid lamphållarna.
  • UMB ADAM JR, orange munkjacka 128 cm, 131717KW, 0134, 0104000502000103. Plagget medför kvävningsrisk. Konsumenterna ombeds klippa eller dra bort snörena runt halsen.
  • Geggamoja, munkjacka för barn, 110/116 cm, SS13 grå, 234SS131016. Plagget medför kvävningsrisk. Konsumenterna ombeds klippa eller dra bort snörena runt halsen.
  • KIDSkids, L-collegetröja 110 cm, Walt 7823. Plagget medför kvävningsrisk. Konsumenterna ombeds klippa eller dra bort snörena runt halsen.
  • Claire, korallröd Love-munkjacka 122 cm, 1328954B, Style No: 39528954, Col: 1753. Plagget medför kvävningsrisk. Konsumenterna ombeds klippa eller dra bort snörena runt halsen.

Allvarlig märkningsbrist som kan äventyra säkerheten

  • Liten leksaksbil Ford Anglia. Det går lätt att för hand lossna bilens däck som rymmer i cylindern för små delar. Provexemplaret har dock inte åldervarningsmärkningen "Inte lämplig för barn under tre år". Leksakens importör tillägger märkningen i osålda produkter på butiker.

Experter vid Tukes dejourerar fredag 13.12 kl. 9–15 på Facebook och svarar på konsumenternas frågor om leksakers och barnkläders säkerhet. Det går bra att lämna frågor på både Tukes Facebook-vägg och evenemangets webbsidor.

Du kan följa med vårt evenemang på torsdag 12.12 på Twitter med hashtag #jouluturvallisuus13. Tillbakadragningar från marknaden och försäljningsförbud uppdateras dessutom på Tukes twitterkonto.

Mer information:

Bilder på de farliga produkterna

Tukes register över farliga produkter

www.turvallistajuhlaa.info

Se videofilmer om hur vi väljer ljusslingor och leksaker för att testa säkerheten.

Hur förvaras kemikalier på ett tryggt sätt i hemmet? Titta på en video om vårt besök på ett daghem.

Julleksaker: produktsäkerhetsingenjör Asta Koivisto, tfn 029 5052 187

Juleljusslingor: överingenjör Hannu Mattila, tfn 029 5052 103

Barnkläder (kvävningsrisk): produktsäkerhetsingenjör Jaakko Laitinen, tfn 029 5052 194

Barnkläder (kemikalier): gruppchef Marilla Lahtinen, tfn 029 5052 048

E-post: [email protected]