Hoppa till innehåll

Julleksakstest avslöjade allvarliga säkerhetsbrister

Tukes
13.12.2012 11.00
Pressmeddelande

Vid det traditionella testet av julleksakers säkerhet upptäcktes allvarliga säkerhetsbrister. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) valde ut 28 leksaker för testning, och fem av dessa hade så allvarliga brister att de återkallas från affärerna och konsumenterna. I en av leksakerna upptäcktes lindrigare konstruktionsbrister och därtill hade 14 leksaker bristfällig märkning. Hälften av de testade leksakerna uppfyllde kraven.


Allvarliga brister hittades i ett laserleksaksvapen, två klädesplagg till en teddybjörn, en trätraktor och en plastgris. Leksaksvapnets lasereffekt var över tio gånger större än tillåtet, och dessutom hade projektilvapnets pilar för stor rörelseenergi.  På trätraktorn som var avsedd för barn under 3 år lossnade ratten vid testet, vilket utgör en kvävningsrisk. I två separat sålda klädesplagg för en teddybjörn – ett par byxor och ett par fotbollsskor – upptäcktes för höga halter skadliga ftalater, som framför allt används som mjukgörare i PVC-plast. Högre halt av ftalater än vad som är tillåtet upptäcktes även i en plastgris, som också hade en annan allvarlig brist: ögat lossnade, vilket utgör en kvävningsrisk för barn under 3 år.

Ftalater, laservapen med för stark laser, pilar med för stor rörelseenergi i projektilleksaker, och små delar som lossnar har även tidigare år hittats i leksaker vid marknadsövervakningen.

– Leksakerna valdes ut till testet på riskbasis och förutom den tekniska säkerheten testades även de kemiska egenskaperna. Små delar som lätt lossnar och kan utgöra en kvävningsrisk för små barn gör leksaker farliga. Alltför stark laserstråle i leksaker kan skada ögonen. Exponering för ftalater kan vara skadligt för hälsan på längre sikt. För att säkerheten ska kunna garanteras är det viktigt att åldersrekommendationerna för leksaker följs, påminner produktsäkerhetsingenjör Asta Koivisto på Säkerhets- och kemikalieverket.

– Leksakerna innehöll för mycket DBP- och DEHP-ftalater, vars användning i leksaker har begränsats i EU på grund av de hälsorisker de utgör för barn. Båda ftalaterna klassas som reproduktionsstörande. En del av de skadliga effekterna på reproduktionen kan bero på ämnenas hormonstörande effekter. Man vill minimera barns exponering för sådana ämnen, säger direktör Esa Nikunen på Säkerhets- och kemikalieverket.

Bland de undersökta leksakerna hittades lindrigare säkerhetsbrister i ett polislekset vars sugkoppspilar var knappt 2 mm kortare än tillåtet. Dessutom visade såväl polisleksetet som ett barntältset betydliga märkningsbrister; dessutom konstaterades vardera vara mycket brandfarliga men de saknade dock märkningen Aktas för eld – antingen helt eller på finska och svenska.

Av leksakerna hade 14 bristfällig märkning. Tre leksaker saknade helt den märkning som krävs enligt leksakslagen. Andra typiska brister i märkningen var bristfällig uppgift om tillverkaren och/eller importören.

– Man måste förhålla sig allvarligt även till brister i märkningen. Slarv med märkningen väcker frågan om leksakens tillverkare eller importör kanske inte heller är så noga med övriga säkerhetsfrågor, säger produktsäkerhetsingenjör Asta Koivisto.

Av leksakerna som testades av Tullaboratoriet uppfyllde 14 samtliga krav.
Konsumenter som har köpt leksaker med säkerhetsbrister kan återlämna dem till inköpsstället och få tillbaka pengarna, om företaget inte har en motsvarande produkt som uppfyller säkerhetskraven att ge i stället. Inget kvitto behövs vid återlämnandet. Tukes understryker att leksaker som konstaterats vara farliga inte får ges till barn.

Tillverkaren ansvarar för att leksakerna är säkra och för att man på förhand har försäkrat sig om säkerheten genom att låta testa leksaken i enlighet med kraven. Tillverkaren ska också se till att leksakerna förses med märkningar och varningar innan försäljningen inleds. Leksakerna ska också CE-märkas.

Importörerna ska försäkra sig om att leksakerna uppfyller kraven och har erforderliga märkningar och varningar på finska och svenska.

En lista över alla leksaker som vid testningen konstaterades vara bristfälliga finns på sidan www.turvallistajuhlaa.info, där det även finns högupplösta bilder för nedladdning.

Mer information:
Produktsäkerhetsingenjör Asta Koivisto (säkerhetstesterna och resultaten), tfn 029 5052 187
Direktör Esa Nikunen (kemikalier), tfn 029 5052 107