Hoppa till innehåll

Persiennsnören farliga för barn

Tukes
Utgivningsdatum 23.6.2016 8.47
Pressmeddelande

Persienners snören och barn är en farlig kombination. Snörena, som ser harmlösa ut, kan medföra en risk för strypning för barn. Störst är risken med långa snören, av vilka man kan göra en ögla och av länkar som kan lindas runt halsen. I oktober 2010 kvävdes ett litet barn i en olycka med gardinsnören i Finland.

Ett persiennsnöre som lindas runt halsen kan leda till strypning eller bestående neurologiska skador när syretillförseln stoppas, 15 sekunder leder till medvetslöshet och 2–3 minuter till döden. Persiennsnören är en säkerhetsrisk särskilt för barn under tre år, men även skolbarn har råkat ut för olyckor.

Säkerhet uppnås med små medel

Den som har persienner och gardiner kan enkelt se till att snören och öglor inte kan utgöra en fara för barn:

  • genom att linda upp snören och öglor och hänga dem på väggen på en krok eller någon annan för ändamålet avsedd fästpunkt, så att snörena och öglorna inte hänger fritt
  • genom att placera möblerna så, att barnen inte når snören och öglor när de klättrar på möblerna.

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD ordnar tillsammans med Europeiska kommissionen en internationell kampanj om persienners säkerhet (International Window Covering Cord Safety Campaign) 23–30.6.2016.  

Med kampanjen vill man uppmärksamma säkerhetsriskerna i anslutning till persienners och gardiners snören och förhindra olyckor som dessa kan orsaka små barn. Kampanjen har deltagare över hela världen. Man kan följa kampanjen på sociala medier via fyrkanten #SafeWindowCoverings samt på OECD:s och Europeiska kommissionens webbplatser:

http://www.oecd.org/sti/consumer/Window-Covering-Cord-Safety-Campaign.htm

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/consumer-marketing/events/160623_en.htm

Tillverkares, importörers och säljares skyldigheter 

Enligt konsumentsäkerhetslagen är tillverkare, importörer och säljare skyldiga att säkerställa gardiners och persienners säkerhet samt att nämna eventuella faror i bruksanvisningen. För att minimera risken för strypolyckor måste persienner åtföljas av en anordning med vilken långa snören och länkar kan hållas utom räckhåll för barn, alternativt ska en minimering av risken för att strypas beaktas på något annat sätt i planeringen av produkten. Detaljerade säkerhetskrav för olika persienner finns i standarderna SFS-EN 13120 +A1, SFS-EN 16 433 och SFS-EN 16434. 

Ytterligare information:

Pipsa Korkolainen, överinspektör, tfn 029 505 2125
[email protected]

Information för konsumenter

http://www.tukes.fi/sv/For-konsumenter/Sisustus-ja-remontointi/Rullgardiner-och-gardiner/

Information för tillverkare, importörer och säljare

http://www.tukes.fi/sv/Tjanstomraden/konsumentsakerhet/Konsumtionsvaror/Information-om-krav-som-galler-olika-produkter/Rullgardiner-och-persienner/