Laddare till bärbara datorer orsakar ofta störningar i andra elapparater

Tukes 11.12.2013 10.00
Pressmeddelande

I den gemensamma kampanj som genomförts av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och 18 andra marknadsövervakningsmyndigheter inom EU hittades ett stort antal brister i laddare till bärbara datorer. Av de testade produkterna uppfyllde endast 23 procent alla de krav i fråga om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC, electromagnetic compatibility) som gäller dem. EMC garanterar att en elapparat fungerar felfritt tillsammans med andra anordningar som är avsedda för samma användningsmiljö.

Inom ramen för kampanjen testade EU:s marknadsövervakningsmyndigheter sammanlagt 136 laddare till bärbara datorer. Testresultaten visade att nästan hälften av de kontrollerade produkterna avgav mer elektromagnetiska störningar än tillåtet i sin funktionsmiljö. Speciellt stora brister konstaterades i märkningen av produkterna och i dokumentationen om dem. För endast 30 procent av produkterna uppfyllde märkningen och dokumenten de gällande kraven.

– Oftast var det i laddare vars märkning och dokument inte var i skick, som man även konstaterade fler avgivna störningar än i kraven, säger överinspektör Hanna Mustonen på Tukes. Till exempel de produkter, vars CE-märkning uppfyllde kraven, uppfyllde även kraven i EMC-testerna 30 gånger bättre än produkter med bristfällig CE-märkning.

Övervakningsprojektet som gällde laddare till bärbara datorer genomfördes i år. Finland testade sammanlagt 10 produkter som saluförs i Finland, av vilka två fick leveransförbud på grund av de brister som konstaterades i EMC-testerna. Genom beslutet förbjöds nya leveranser av produkten till återförsäljarna samt verksamhetsidkarens egen detaljförsäljning. Om två produkter skrevs en anmärkning om bristerna i märkning och dokumentation. Bland annat saknades bruksanvisningar på finska och svenska om produkterna.

Enligt Mustonen visade kampanjens resultat att tillverkarna av laddare till bärbara datorer fortfarande har mycket att förbättra i fråga om elektromagnetisk kompatiblitet.

Bristerna i elektromagnetisk kompatibilitet framgår vanligen i andra elapparaters funktion. Till exempel ränder i TV-rutan, knaster i radion eller felaktig datorfunktion kan vara tecken på EMC-störningar. I höghus kan störningarna till och med sträcka sig till grannens lägenhet.

Tukes övervakar laddarnas funktion och säkerhet även som en del av den normala marknadsövervakningen av elektriska produkter. Till exempel under år 2013 har importörerna förpliktats att genom återkallning ha konsumenterna att lämna tillbaka tre laddare till bärbara datorer.

Mer information:
Överinspektör Hanna Mustonen, tfn 029 5052 569, [email protected]


Tukes marknadsövervakningsregister (på finska)