Valikko

Kannettavien tietokoneiden latauslaitteet häiritsevät usein muita sähkölaitteita

Tukes 11.12.2013 10.00
Tiedote

Kannettavien tietokoneiden latauslaitteiden toiminnasta löydettiin Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ja 18 muun EU:n markkinavalvontaviranomaisen yhteiskampanjassa runsaasti puutteita. Testatuista tuotteista vain 23 prosenttia täytti kaikki niille asetetut sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC, electromagnetic compatibility) koskevat vaatimukset. EMC takaa, että sähkölaite toimii moitteettomasti yhdessä muiden samaan käyttöympäristöön tarkoitettujen laitteiden kanssa.

EU:n markkinavalvontaviranomaiset testasivat kampanjan puitteissa yhteensä 136 kannattavien tietokoneiden latauslaitetta. Testitulokset osoittivat, että lähes puolet tarkastetuista tuotteista lähetti toimintaympäristöönsä sallittua enemmän sähkömagneettisia häiriöitä. Erittäin huomattavia puutteita löytyi tuotteiden merkinnöistä ja asiakirjoista. Vain noin 30 prosentilla tuotteista merkinnät ja asiakirjat olivat vaatimusten mukaisia.

– Useimmiten sellaisissa latauslaitteissa, joiden merkinnät ja asiakirjat eivät olleet kunnossa, oli myös ylityksiä häiriön päästövaatimuksissa, ylitarkastaja Hanna Mustonen Tukesista sanoo. Esimerkiksi ne tuotteet, joiden CE-merkintä oli vaatimustenmukainen, täyttivät EMC-testien vaatimukset 30 prosenttia paremmin kuin ne, joiden CE-merkinnässä oli puutteita.

Kannettavien tietokoneiden latauslaitteiden valvontaprojekti tehtiin tämän vuoden aikana. Suomi testasi yhteensä 10 Suomessa myytävää tuotetta, joista kaksi asetettiin toimituskieltoon EMC-testeissä ilmenneiden puutteiden vuoksi. Toimituskieltopäätöksellä kielletään tuotteen uudet toimitukset jälleenmyyjille sekä toiminnanharjoittajan oma vähittäismyynti. Kahdesta tuotteesta kirjoitettiin huomautus merkintöjen ja asiakirjapuutteiden vuoksi. Tuotteista puuttuivat mm. suomen- ja ruotsinkieliset käyttöohjeet.

Mustosen mukaan kampanjan tulokset osoittavat, että kannettavien tietokoneiden latauslaitteiden valmistajilla on sähkömagneettisen yhteensopivuuden osalta vielä paljon parannettavaa.

Puutteet sähkömagneettisessa yhteensopivuudessa ilmenevät yleensä muiden sähkölaitteiden toiminnassa. Esimerkiksi raidat television kuvassa, radion rätinä tai tietokoneen virhetoiminnot voivat olla merkkejä EMC-häiriöistä. Kerrostaloissa häiriöt saattavat ulottua jopa naapurihuoneistoon.

Tukes valvoo kannettavien tietokoneiden latauslaitteiden toimintaa ja turvallisuutta myös osana normaalia sähkötuotteiden markkinavalvontaa. Esimerkiksi vuoden 2013 aikana maahantuojat on velvoitettu palautusmenettelyllä keräämään kuluttajilta takaisin kolme kannettavien tietokoneiden latauslaitetta.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Hanna Mustonen, p. 029 5052 569, [email protected]


Tukesin markkinavalvontarekisteri