Handbrandsläckare har testats – i en modell hittades allvarliga brister

Mediatiedote 25.6.2018 10.04
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har testat handbrandsläckare som finns på marknaden. I handbrandsläckarna testades bl.a. drifttid samt resterande mängd släckningsämne. Hos en av handbrandsläckarna hittades allvarliga brister.

Tukes testade driften av handbrandsläckare på marknaden enligt den standard som ska beaktas. För testen valdes sex pulversläckare och två skumsläckare. Av alla modellerna testades tre produkter. Testen gjordes på VTT Expert Service Oy.

Släckningseffekten hos pulversläckaren Firetech PDB20 2 kg (parti 00102/2017) var betydligt svagare än den angivna, eftersom den resterande mängden släckningsämne var 30–34 procent. Resterande mängd släckningsämne betyder den mängd släckningsämne som blir kvar i en produkt efter tömning. Enligt kraven får det bli kvar endast 10 procent släckningsämne i produkten. Importören Truebell Finland Oy drog frivilligt bort produkten från marknaden och informerade om faran med en tidningsannons. De konsumenter som har köpt produkten kan returnera den till försäljningsstället och få tillbaka produktens inköpspris.

Fire24 PE2TH 2 kg-pulversläckaren uppfyllde inte kraven, eftersom den resterande mängden släckningsämne överskred kraven för de två produkter som testades. Enligt importören GPBM Nordic Oy har en del av modellens produkter ett bristfälligt stigrör, genom vilket pulvret kommer ut när släckaren töms. Eftersom stigröret finns inne i släckarens behållare och användaren inte själv kan kontrollera produkten, kan produkten returneras och ersättas med en ny. Returneringen gäller partiet WAD 08/2017 027.

Skumsläckare lämpar sig för varma interiörer

Utifrån en enkätundersökning som Tukes gjort är över 80 procent av de handbrandsläckare som finns på marknaden i Finland pulversläckare. För hem, kontorsutrymmen och andra varma inomhusutrymmen passar ändå vätskebaserad två eller sex liters skumsläckare bäst. Pulvret i pulversläckare orsakar betydande städkostnader, och trots städning kan särskilt pulver som blir kvar inuti elektriska apparater med tiden leda till att apparaten slutar fungera. Släckningsämnet i en skumsläckare smutsar inte ner på samma sätt.

Pulversläckare passar för utrymmen där det finns risk för tillfrysning. En pulversläckare är också ett effektivt redskap för förstahandsläckning vid bränder där brandutrymmet är labyrintiskt, till exempel motorutrymmen.

Handbrandsläckarnas släckningseffekt anges i effektivitetsklasser som består av en siffra och en bokstav. Ju större siffran är, desto större provbål kan släckaren släcka. Bokstaven i samband med effektivitetsklassen berättar hurudana material som bränns i provbålen. I provbål av klass A bränns trä och i en brand av klass B flytande vätska (heptan). Pulversläckare har dessutom effektivitetsklass C, vilket står för gasbränder. En handbrandsläckare som har testats vid matoljebrand får klassificeringen F.

Länk till marknadsövervakningsregistret:

http://marek.tukes.fi/Tuote.aspx?nettijulkaisuId=8730 (på finska)

Andra testade handbrandsläckarmodeller:

King FireStop PS2-Y ABC 2 kg-pulversläckare

Housegard PE1TG 1 kg-pulversläckare

NordSafe GP-2x ABC/MP 2 kg-pulversläckare

Kidde Tempus KPF2 2 kg pulversläckare

FireTech KDA20 2 l-skumsläckare

Gloria SDPHE6 6 l-skumsläckare

Mer information:

Överinspektör Karoliina Meurman, tfn 029 5052 651

e-postadressen har formen [email protected]

Pelastustoimen laitteet