Ändrade rutiner för handeln med växtskyddsmedel – medtag examensbevis vid köp

Tukes 26.11.2015 10.00
Pressmeddelande

Rutinerna för handeln med växtskyddsmedel ändras från och med 26.11.2015. Från och med det här datumet får produkter som godkänts för yrkesmässigt bruk endast säljas och överlåtas till personer som kan visa upp ett giltigt växtskyddsutbildningsintyg. Köparen ska visa upp ett eget examensbevis eller ett examensbevis för den person som använder växtskyddsmedlet, vilket ska kontrolleras av säljaren. Även personer som använder växtskyddsmedel i sin yrkesverksamhet ska ha ett examensintyg och i butiken som säljer dessa preparat för yrkesmässigt bruk ska minst en av säljarna ha ett examensbevis.

Kravet på examensbevis vid försäljning och användning är baserat på lagen om växtskyddsmedel (1563/2011). Syftet med lagen är att minska de risker som användningen av växtskyddsmedel medför för människors hälsa och miljön. Genom uppvisning och kontroll av examensbevis vid köptillfället vill man försäkra sig om att köparen och särskilt användaren har tillräckliga kunskaper i att hantera och använda produkten på ett omsorgsfullt sätt.  

Ändringen gäller en betydande del av produkterna som finns på marknaden, då en stor del av dem är godkända endast för yrkesmässigt bruk. För hemmabruk återstår cirka fyrtio produkter som kan köpas utan restriktioner. Syftet med klassificeringen i yrkesmässigt bruk och konsumentbruk är att skydda konsumenter från de mest skadliga produkterna. Produkterna som är godkända för yrkesmässigt bruk kan medföra risk för till exempel allvarliga ögonskador, eller kan vara skadliga för reproduktionsförmågan. Produkter som i huvudsak har godkänts för hemmabruk är sådana preparat som inte kräver särskild skyddsutrustning. Klassificeringen i användargrupper hittar du i växtskyddsmedelsregistret  (på finska) med sökorden yrkesmässigt bruk och konsumentbruk.

I lagen har meddelats en övergångstid för växtskyddsutbildningen. Utöver examensbevis duger även ett giltigt intyg om avlagd växtskyddsutbildning som ingår i miljöstödet för jordbruket, för lantbrukare som förbundit sig vid miljöersättningen har specialexamen enligt villkoren för stödet en sexårig giltighetstid och tillstånd beviljat av Tukes utbildnings- och examensanordnare.

Rutinerna för uppvisande och kontroll av examensbevis vid inköp av preparat för yrkesmässigt bruk har väckt frågor.  Tukes har samlat de vanligaste frågorna och svaren i en artikel i nättidningen (på finska).  Du behöver inte bära med dig examensbeviset i ursprungligt pappersformat utan kan till exempel fotografera det med din mobiltelefon.  Vid behov kan butiken spara giltighetstiden för ett kontrollerat examensbevis eller kopiera intyget så att intyget inte behöver visas separat vid varje köptillfälle. Vi planerar även att ta fram en intygsmall i form av ett plastkort, som får plats i plånboken och är lätt att bära med sig.

Minneslista för dem som köper växtskyddsmedel:

  • Visa examensintyg vid köptillfället. Tips: fotografera examensintyget till din mobiltelefon.
  • Du kan även skicka intyget till din återförsäljare elektroniskt (vid beställningar via telefon eller internet).
  • Den som hämtar ut de köpta varorna behöver inte ha ett examensintyg, om köparen eller användaren redan har visat upp sitt examensintyg.
  • Butiken kan vid behov eller efter önskemål spara dina examensuppgifter i sitt eget datasystem.

Mer information:  
Överinspektör Pauliina Laitinen 029 5052 171,
Gruppchef Eija-Leena Hynninen, tfn. 029 5052 049,
e-post: [email protected]

Läs frågor och svar gällande ämnet i nättidningens artikel (på finska).