Kasvinsuojeluaineiden kaupan käytännöt muuttuvat – tutkintotodistus mukaan ostoksille

Tukes
26.11.2015 10.00
Tiedote

Kasvinsuojeluaineiden kaupan käytännöt muuttuvat 26.11.2015 alkaen. Tästä päivästä lähtien ammattikäyttöön hyväksyttyjä valmisteita saa myydä tai luovuttaa vain henkilölle, joka esittää voimassaolevan todistuksen kasvinsuojelututkinnosta. Ostajan tulee esittää oma tai kasvinsuojeluaineita käyttävän henkilön tutkintotodistus ja kauppiaan tulee se tarkastaa. Tutkintotodistus tulee olla myös henkilöllä, joka käyttää ammattitoiminnassaan kasvinsuojeluaineita sekä ammattiaineita myyvässä kaupassa vähintään yhdellä myyjällä.

Myyntiä ja käyttöä koskeva tutkintovaatimus perustuu lakiin kasvinsuojeluaineista (1563/2011). Lain tarkoituksena on vähentää kasvinsuojeluaineiden käytöstä aiheutuvia riskejä ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Tutkintotodistuksen esittämisellä ja tarkastamisella ostotilanteessa halutaan varmistaa, että ostajalla ja erityisesti käyttäjällä on riittävät tiedot valmisteiden huolelliseen käsittelyyn ja käyttöön.  

Muutos koskee merkittävää osaa markkinoilla olevia valmisteita, koska suurin osa valmisteista on hyväksytty vain ammattikäyttöön. Kotitarvekäyttöön vapaasti ostettavaksi jää nelisenkymmentä valmistetta. Ammatti- ja kuluttajakäyttöluokittelun perustana on kuluttajan suojelu haitallisimmilta valmisteilta. Ammattikäyttöön hyväksytyt valmisteet voivat aiheuttaa esimerkiksi vakavan silmävaurion vaaran, tai ne voivat olla haitaksi lisääntymisterveydelle. Pääpiirteissään kuluttajille on hyväksytty kotitarvekäyttöön valmisteita, joiden käytössä ei tarvita erikoissuojaimia. Luokittelu käyttäjäryhmiin löytyy kasvinsuojeluainerekisteristä hakusanoilla ammattikäyttö ja kuluttajakäyttö.

Kasvinsuojelututkinnolla on laissa siirtymäaika. Tutkintotodistuksen lisäksi kelpaavat voimassa oleva todistus maatalouden ympäristötukeen kuuluvaan kasvinsuojelukoulutukseen osallistumisesta, ympäristökorvaukseen sitoutuneella viljelijällä erityistutkinto tukiehtojen mukaisesti kuuden vuoden voimassaoloajalla ja Tukesin myöntämä koulutuksen- ja tutkinnonjärjestäjän lupa.

Tutkintotodistuksen esittäminen ja tarkastaminen ammattiaineita ostettaessa on herättänyt kysymyksiä käytännöistä.  Tukes on koonnut yleisimpiä kysymyksiä ja vastauksia verkkolehden artikkeliin.  Alkuperäistä paperista tutkintotodistusta ei tarvitse kuljettaa mukana, vaan siitä voi ottaa esimerkiksi kuvan kännykällä.  Kauppa voi tarvittaessa tallentaa asiakasrekistereihinsä tarkastetun tutkinnon voimassaolopäivän tai kopion todistuksesta, jolloin todistusta ei tarvitse esittää jokaisella ostokerralla erikseen. Todistusmalliksi on myös suunnitteilla lompakkoon sopiva muovikortti, joka on helppo kuljettaa mukana.

Muistilista kasvinsuojeluaineen ostajalle:

  • Esitä tutkintotodistus ostotilanteessa. Vinkki: ota todistuksesta kuva kännykkääsi.
  • Voit lähettää todistuksen myyjälle myös sähköisenä (tilaukset puhelimella tai netissä).
  • Ostosten hakijalla ei tarvitse olla tutkintoa, jos ostajan tai käyttäjän tutkinto on esitetty.
  • Kauppa voi tarvittaessa/halutessasi tallentaa tiedon tutkinnostasi omiin järjestelmiinsä.

Lisätietoja:  
Ylitarkastaja Pauliina Laitinen 029 5052 171,
Ryhmäpäällikkö Eija-Leena Hynninen, p. 029 5052 049,
sähköpostit: [email protected]

Lue aiheeseen liittyviä kysymyksiä ja vastauksia verkkolehden artikkelista.