Växtskyddsmedelexamen blir obligatorisk för tusentals personer i olika branscher

Tukes 7.6.2012 12.28
Pressmeddelande

Senast i november 2015 ska alla som använder växtskyddsmedel i yrkesverksamhet ha avlagt växtskyddsmedelexamen. Examen blir obligatorisk för tusentals personer i olika branscher, bland annat jordbrukare, församlingsträdgårdsmästare, grönområdesarbetare och växtskyddsmedelsförsäljare. Examen kan avläggas i samband med den nya utbildningen om växtskyddsmedel. Syftet med förändringen är att verka för hållbar användning av växtskyddsmedle.

Växtskyddsmedelexamen och möjligheten till utbildning om växtskyddsmedel har samband med den nya lagen om växtskyddsmedel. Lagens syften och åtgärderna enligt lagen främjas genom handlingsprogrammet för hållbar användning av växtskyddsmedel (NAP, National Action Plan). Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) genomför programmet tillsammans med andra aktörer.

Ett av målen för lagändringen är att minska miljöriskerna och verka för säker användning av växtskyddsmedel. Säkerhetsriskerna minskas genom att de som använder medlen eller t.ex. de som rör sig i parker får lära sig hur de kan undvika att utsätta sig för växtskyddsmedlens skadliga effekter.

– Ett annat mål är att personer som har att göra med växtskyddsmedel t.ex. känner till hur man ska förfara med växtskyddsmedel som blivit föråldrade eller är förfalskade, säger överinspektör Pauliina Laitinen på Tukes.

Lagen om växtskyddsmedel föreskriver inte bara om examen utan även att all utrustning för yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel ska testas en gång före 26.11.2016.

Tukes inbjuder till seminarium om anordnande av utbildning och examen

Som bäst pågår förberedelserna för hur växtskyddsmedelexamen, utbildningen i anslutning till examen och testningen av spridningsutrustning ska ordnas. Torsdagen den 14 juni står Tukes värd för ett seminarium dit alla som har att göra med växtskyddsmedel i sitt arbete är välkomna.

Seminariet NAP – hållbart växtskydd ordnas i auditoriet bredvid Böle ämbetscentrum (Bangårdsvägen 9) 14.6 klockan 9–12.30.

Förhoppningen är att personer som använder växtskyddsmedel i yrkesverksamhet, säljare, testare av spridningsutrustning, utbildare, examensanordnare och personer som ger råd om växtskydd ska delta i seminariet. Även pressen är välkommen. Seminariets syfte är att säkerställa att systemet för utbildning om växtskyddsmedel och testning av spridningsutrustning blir fungerande och är till nytta ur de olika parternas perspektiv.

Anmälningar till seminariet senast 11.6 till [email protected] eller 010 6052 060.

Mer information:

överinspektör Pauliina Laitinen, tfn 050 395 0071,

e-post: [email protected]

anmälningar till seminariet [email protected] eller 010 6052 060

föredragshållare och seminarieprogrammet i sin helhet (på finska)