Bastuaggregat allt oftare orsak till farliga situationer eller brand

Tukes 3.5.2013 8.13
Pressmeddelande

Antalet bränder och farliga situationer som orsakats av bastuaggregat har fyrdubblats under de två senaste åren. Orsaken till den oroväckande utvecklingen är att bastubadarna är oaktsamma med aggregaten. Oaktsam användning av spisen är fortfarande den överlägset vanligaste orsaken till bränder och farliga situationer som beror på el. Uppgifterna baserar sig på Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) utredning om orsakerna till räddningsverkens utryckningar.

Vid utredningen gick man igenom de utryckningar som införts i räddningsmyndigheternas databas Pronto och där utryckningsorsaken var byggnadsbrand eller risk för byggnadsbrand. Under granskningsperioden (3/2012-2/2013) var de här utryckningarna cirka 5900. I 2590 av fallen var energikällan el. Alltid var det inte fråga om egentlig brand.


Det mest oroväckande jämfört med tidigare år var det ökade antalet farliga situationer och bränder som orsakades av bastuaggregat: år 2010 hade räddningsverken 35 utryckningar som orsakades av bastuaggregat, under granskningsperioden var antalet redan uppe i 156.


– Över hälften av de här bränderna och farliga situationerna skulle ha kunnat undvikas om folk inte lämnade föremål på aggregaten som inte hör hemma där. Till exempel kan farliga situationer uppstå om bastun används som torkskåp, säger överinspektör Jukka Lepistö på Tukes.


Det är viktigt att alltid kontrollera bastun innan man kopplar på aggregatet, i synnerhet om aggregatet kan kopplas på utanför själva bastun eller med timer. I flervåningshus ska de boende och de som städar gemensamma bastuutrymmen instrueras att aldrig placera föremål på bastuaggregatet och inte tillreda mat på aggregatet. Ingenting som inte hör bastun till ska förvaras eller torkas inne i bastun. Om man ändå vill använda bastun som förråd ska aggregatet kopplas ur på ett tillförlitligt sätt.


Övervaka alltid matlagningen


Oaktsam användning av spisen orsakar fortsättningsvis överlägset flest bränder och farliga situationer. Under granskningsperioden gjorde räddningsverken 1056 utryckningar som orsakades av spisar. Ofta var orsaken att man lagat mat utan att övervaka spisen. Även barn orsakade farliga situationer när de lekte med spisknapparna. Det hände också ofta att husdjur oavsiktligt kopplade på spisen när de försökte nå mat som lämnats kvar på spisen.


Armaturer orsakade näst flest utryckningar, 233 stycken. I de flesta fallen var det fråga om fast installerade armaturer. I 75 procent av fallen var orsaken att förkopplingsdonet överhettades, vilket gav upphov till rökutveckling och brandutryckning. I de övriga fallen var orsaken oftast något annat tekniskt fel.


Noteras bör att under den tolv år långa granskningsperioden uppstod bara 11 bränder i tv-apparater och bara fyra i luftvärmepumpar, trots att de här apparaterna är så allmänna. Alla tv-apparaterna som fattat eld var gamla bildrörsapparater. Antalet utryckningar som orsakats av tvätt- och diskmaskiner har i stort sett legat på samma nivå som under de senaste åren.


Vid utredningen har riskfaktorerna i samband med olika typer av elapparater specificerats noga. Rapporten finns på Tukes webbplats (på finska). Tukes har också utarbetat en konsumentguide om förebyggande av farliga situationer (på finska).

Årssammandrag 

2010

2011

Utredningen 

Annan maskin eller apparat*

242

252

188

Batterier och laddning 

   

29

Hissar

   

9

Centraldammsugare

   

10

Spisfläkt

   

19

Armatur

162

190

233

Bastuaggregat

35

75

156

Fördelningscentral i elnätet

104

93

128

Tvättmaskin

108

109

95

Elledningar och elkablar

113

116

83

Mikrovågsugn

81

73

69

Annan del i elnätet**

87

78

41

Fördelningsdosa

   

13

Eluppvärmning

   

13

Maskin eller apparat som använts i en produktionsprocess

143

135

66

Kyl eller frys

82

55

64

Värmeapparat

48

48

60

Diskmaskin

58

50

55

Eluttag eller eltryckknapp

46

38

51

Annan hushållsapparat***

62

52

7

brödrost

   

30

Ventilationsaggregat eller ventilationskanal

30

37

36

Frityrkokare

   

25

Apparat för torkning av tvätt

19

11

17

TV

32

22

11

Dator med kringutrustning

13

13

9

Kaffebryggare eller vattenkokare

21

16

9

Luftvärmepump

   

4

Spannmålstork

2

2

4

Centralvärmepanna

2

3

0

Annat arbetsredskap eller annan apparat

33

25

0

Sammanlagt (spisarnas andel saknas)

1523

1493

1534

Spisar

1026

1020

1056

Alla sammanlagt

2549

2513

2590

* Åren 2010 och 2011 hörde batterier och laddning, hissar, centraldammsugare och spisfläkt till kategorin Annan maskin eller apparat. I utredningen har dessa delats upp i skilda kategorier

** Åren 2010 och 2011 hörde fördelningsdosor och eluppvärmning till kategorin Annan del i elnätet.

*** Åren 2010 och 2011 hörde brödrostar till kategorin Annan hushållsapparat.

Mer information:

överinspektör Jukka Lepistö, tfn 029 5052 460

e-post: [email protected]