Hoppa till innehåll

Kom ihåg dessa fem saker när du beställer bekämpning av gnagare

Mediatiedote
24.9.2020 9.38
Pressmeddelande

Råttor och andra gnagare har blivit ett årligt plågoris för många. Ofta utnyttjas professionell hjälp med bekämpningen. Vad behöver du beakta när du beställer bekämpning av gnagare från professionella företag för skadedjursbekämpning? Här följer en lista med fem punkter som hjälper dig att säkerställa att du köper en tjänst som utförs med yrkesskicklighet i enlighet med aktuella regler. Mer information om korrekt bekämpning av gnagare finns i anvisningen för god praxis vid bekämpning av gnagare.

1. Kontrollera att företaget finns med i företagsregistret för skadedjursbekämpning

I Finland får endast företag som finns registrerade i företagsregistret för skadedjursbekämpning utföra kommersiell skadedjursbekämpning.  Företagsregistret för skadedjursbekämpning finns på Säkerhets- och kemikalieverkets webbplats.

2. Köp inte en tjänst som endast innehåller användningen av rodenticider

I Finland får rodenticider endast användas som en del av en integrerad skadedjursbekämpning. Huvudprincipen för en integrerad skadedjursbekämpning är att mångsidigt kombinera olika bekämpningsmetoder och undvika användningen av gifter. Kontrollera alltså att tjänsten som erbjuds innehåller en kartläggning av skadedjursproblemet, planering av förebyggande åtgärder, användning av fällor eller andra fysiska fångstmetoder och uppföljning av bekämpningens resultat. Rodenticider kan ingå i bekämpningen som helhet, men får inte vara den enda metod som används.

3. Kontrollera att lockbetena granskas tillräckligt ofta

Om tjänsten som erbjuds innehåller användningen av rodenticider ska effektiviteten hos bekämpningen med lockbeten och förbrukningen av lockbeten uppföljas aktivt, så att eventuella problem med bekämpningen kan identifieras. Lockbeten ska kontrolleras minst var fjärde vecka. Köp alltså inte en tjänst med längre kontrollintervaller. 

4. Kontrollera att rodenticider inte används fortlöpande

En fortlöpande användning av rodenticider är inte korrekt. Rodenticider får endast används som en kur åt gången och dess effektivitet ska utvärderas. En fortlöpande användning av giftiga lockbeten är endast tillåten i enskilda specialfall med särskilda preparat. Köp alltså inte en tjänst som erbjuder fortlöpande användning av rodenticider.

5. Kontrollera att den köpta tjänsten innehåller tillräckligt med information om användningen av rodenticider

Rodenticider är giftiga också för andra djur och människor. Det är befogat att meddela grannar och alla som rör sig i området om användningen av rodenticider och eventuella försiktighetsåtgärder. Gnagare eller andra djur som ryms in i lådorna med lockbeten kan sprida rodenticider utanför lådorna. På så sätt kan barn och andra djur komma åt gifterna. Dessutom kan djur som har dött av gifter hittas i närmiljön. Om föräldrar och husdjursägare har varnats för förgiftning kan de vidta försiktighetsåtgärder så att barn och husdjur inte utsätts för gift.


Mer information

Oskari Hanninen, [email protected], tfn 029 5052 261

Anvisning för god praxis vid bekämpning av gnagare