Biosidit

Biosidirekisteri

Biosidirekisteri on 17.12.2020 alkaen osa KemiDigiä.

Biosidirekisteristä löytyy sekä kemikaalilain (599/2013) että biosididirektiivin (98/8/EY) tai -asetuksen (EU/528/2012) mukaisesti Suomessa hyväksytyt biosidivalmisteet. 

Koko EU:n alueella unionin luvalla hyväksytyt biosidivalmisteet on lueteltu Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) rekisterissä.

 

Tuholaistorjujan tutkintorekisteri 

Luettelo Tukesin rekisteröimistä tuholaistorjujan pätevyyden todentaneista henkilöistä.

Linkki rekisteriin

 

Tuholaistorjunnan erityistutkinto

Luettelo Tukesin rekisteröimistä tuholaistorjujan erikoispätevyyden todentaneista henkilöistä. 

Tutkinnon suorittaneita ei toistaiseksi ole.

 

Tuholaistorjunnan yritysrekisteri

Luettelo Tukesin rekisteröimistä tuholaistorjuntayrityksistä ja niiden tuholaistorjunnan vastuuhenkiöistä.

Linkki rekisteriin