Hoppa till innehåll

Anvisningar om påståenden om kosmetiska produkter i samband med marknadsföring har preciserats

Utgivningsdatum 8.4.2019 9.44
Nyhet

Europeiska kommissionen har upprättat ett förtydligande som företagen kan använda till sin hjälp när de bedömer lagligheten av påståenden om kosmetiska produkter i samband med marknadsföring. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) kommer att beakta förtydligandet i sin övervakning fr.o.m. 1.7.2019.

Bestämmelser om påståenden om kosmetiska produkter i samband med marknadsföring finns i Europeiska kommissionens påståendeförordning (EG) 655/2013. Förordningen innehåller de gemensamma principer som ska följas i marknadsföringen av kosmetiska produkter i hela EU-området.

Till stöd av tolkningen av påståendeförordningen har kommissionen publicerat ett förtydligande för företag med syfte av att ge anvisningar för tillämpningen av påståendeförordningen. Förtydligandet publicerades på kommissionens webbplats 3.7.2017.

Praktiska exempel om preciseringarna

Anvisningarna har preciserats särskilt vad gäller användningen av påståenden av typen ”free from” (”fri från”) samt påståendet ”hypoallergenic” (”hypoallergen”).

Det är t.ex. inte tillåtet att säga ”produkten är fri från parabener”, eftersom påståenden inte får användas nedsättande om ingredienser vars användning har bedömts att vara säker och vars användning i kosmetiska produkter är tillåten. Om användningen av ämnet är förbjuden i kosmetiska produkter, kan man inte använda ett motsvarande påstående.

Det andra exemplet hänför sig till användningen av termen hypoallergen. Framöver kan termen användas t.ex. då produkten inte innehåller hudsensibiliserande ämnen i kategorierna 1, 1A eller 1B enligt CLP-förordningen och inte heller några sensibiliserande ämnen eller blandningar identifierade av någon annan aktör.

Anvisningen presenterar med de praktiska exemplen de gemensamma principer som fastställts i påståendeförordningen för påståenden om kosmetiska produkter i samband med marknadsföring och deras motivering samt anvisningar för anvisningen av påståendena ”Fri från” och ”hypoallergen”.

Myndigheterna granskar inte på förhand kosmetiska produkter eller påståendena om kosmetiska produkter i samband med marknadsföringen. Ansvaret för lagenligheten av en kosmetisk produkt ligger hos ansvarsinstanserna för produkten, dvs. tillverkaren, EU-importören och distributören. Tillverkaren är ansvarig för produkter som tillverkas inom EU.

Kosmetiska produkter ska uppfylla kraven i EU:s kosmetikaförordning (EG) 1223/2009 om de marknadsförs inom EU.

Tukes övervakar lagenligheten av kosmetiska produkten även vad gäller påståendena vid marknadsföringen. Med sin övervakning av marknadsföringen kan Tukes vidta åtgärder särskilt vad gäller de aktörer som är verksamma i Finland. Om ansvarspersonen för en kosmetisk produkt är belägen i ett annat land inom EU, kan Tukes kontakta övervakningsmyndigheterna i landet i fråga.

Mer information:

Överinspektör Terhi Tauriala-Rajala, tfn 029 5052 044

Överinspektör Anna Vuori, tfn 029 5052 035

e-mail: [email protected]