Hyppää sisältöön

Kosmetiikan markkinointiväittämiin liittyvää ohjeistusta on tarkennettu

Julkaisuajankohta 8.4.2019 9.44
Uutinen

Euroopan komissio on laatinut tarkennetun toimintaohjeen, jota yritykset voivat käyttää apuna, kun ne arvioivat, ovatko kosmeettisiin valmisteisiin liittyvät markkinointiväittämät laillisia. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ottaa tarkennetun toimintaohjeen huomioon valvonnassaan 1.7.2019 lähtien.

Kosmeettisten valmisteiden markkinointiväittämistä säädetään Euroopan komission väittämäasetuksella (EU) 655/2013. Tässä asetuksessa on yhteiset periaatteet, joita on noudatettava kosmeettisen valmisteen markkinoinnissa kaikkialla Euroopan unionin alueella.

Väittämäasetuksen tulkinnan tueksi komissio on julkaissut yrityksille tarkennetun toimintaohjeen, jonka tarkoitus on antaa ohjeita väittämäasetuksen soveltamiseksi. Tarkennettu toimintaohje on julkaistu komission sivuilla 3.7.2017.

Käytännön esimerkkejä tarkennuksista

Ohjeistusta on tarkennettu erityisesti ”free from” (suomennettuna ”ei sisällä”) -tyyppisten väittämien sekä väittämän ”hypoallergenic” (suomennettuna ”hypoallergeeninen”) käytöstä.

Esimerkiksi ei voi sanoa, että ”valmiste ei sisällä parabeenia”, koska väittämällä ei saa väheksyä ainesosia, joiden käyttö on arvioitu turvalliseksi, ja joiden käyttö on sallittua kosmetiikkakäytössä. Jos aineen käyttö on kiellettyä kosmeettisissa valmisteessa, vastaavaa väittämää ei voi käyttää.

Toinen esimerkki liittyy hypoallergeeninen-termin käyttöön. Termiä voi jatkossa käyttää esimerkiksi silloin, kun valmiste ei sisällä CLP-asetuksen mukaan kategorian 1, 1A tai 1B ihoa herkistäviä aineita eikä minkään muunkaan tahon tunnistamia herkistäviä aineita tai seoksia.

Toimintaohje esittelee käytännön esimerkkeineen väittämäasetuksessa asetetut yhteiset periaatteet kosmeettisten valmisteiden markkinointiväittämille, niiden perustelemiselle sekä ohjeita ”ei sisällä” ja ”hypoallergeeninen” -väittämien käytölle.

Viranomaiset eivät tarkasta kosmeettisia  valmisteita eikä valmisteita esittäviä markkinointiväittämiä etukäteen.  Vastuu kosmeettisen valmisteen lainsäädännön mukaisuudesta on valmisteen vastuutahoilla, eli valmistajalla, EU-maahantuojalla ja jakelijalla. Valmistaja on vastuussa valmisteesta, kun valmistus tapahtuu Euroopan unionin alueella.

Kosmeettisten valmisteiden on täytettävä EU:n kosmetiikka-asetuksen asetuksen (EY) 1223/2009  vaatimukset, kun valmisteita markkinoidaan EU-alueella.

Tukes valvoo kosmeettisten valmisteiden lainsäädännön mukaisuutta myös markkinointiväittämien osalta. Tukes voi valvonnassaan puuttua markkinointiin erityisesti Suomessa toimivien tahojen osalta. Jos kosmeettisen valmisteen vastuuhenkilö on sijoittunut muualle EU-alueella, Tukes voi olla yhteydessä kyseisen maan valvontaviranomaisiin.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Terhi Tauriala-Rajala puh. 029 5052 044

Ylitarkastaja Anna Vuori puh. 029 5052 035

e-mail: [email protected]