Hoppa till innehåll

Fordonslyftar som säljs till konsumenter medför livsfara - noggrannhet krävs av importörerna då de beställer lyftar

Mediatiedote
27.5.2020 8.41
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) lät denna vår testa fyra fordonslyftar som marknadsfördes som lämpliga för att användas av amatörer eller konsumenter. I de test som Tukes lät göra framkom strukturella brister i alla fyra fordonslyftar, som i värsta fall kan leda till livsfara för användaren. Tukes ber konsumenterna att inte längre använda de fordonslyftar som de låtit testa, och returnera produkterna till köpstället. Av importörerna önskar Tukes särskild noggrannhet då de går igenom produkternas dokument.

Tukes ville reda ut säkerheten hos de fordonslyftar som marknadsförs för konsumenter eftersom det under de senaste åren även i Finland har inträffat olyckor där användaren av fordonslyften har avlidit. I det gemensamma europeiska projektet som gjordes 2014 upptäcktes också allvarliga brister i fordonslyftarna.

Kiwa Inspecta Oy testade fordonslyftarna på uppdrag av Tukes. I testerna testades fordonslyftarnas strukturella hållbarhet och användningssäkerhet.

Fordonslyftar som konstaterades farliga på basis av testen:

Tukes ber konsumenterna att avsluta användningen av fordonslyftarna omedelbart och att kontakta försäljaren.

De testade fordonslyftarna kan kollapsa och falla ner

Fordonslyftar måste planeras och byggas så att oavsiktlig rörelse av den last som lyfts är automatiskt säkrad både då lasten höjs och sänks. För de fordonslyftar som testades fanns det brister i förebyggandet av denna oavsiktliga rörelse. De använda lösningarna säkrade inte automatiskt rörelsen av lyftarmarna till exempel då lasten rörde sig nedåt.

- Oavsiktlig rörelse av fordonslyften måste vara förhindrar med hjälp av en förstyrd backventil i alla rörelseriktningar, inklusive sänkning. Om det förekommer ett fel i fordonslyftens hydraulsystem och lasten har sänkts från hela lyfthöjden för att nå en ny arbetshöjd, beror lasten endast på hydraulsystemet. Om det inträffar ett fel i hydraulsystemet faller bilen okontrollerat ner på golvet, beskriver överinspektör Kimmo Hakala från Tukes.

Konsument, ta reda på dessa saker innan du köper en fordonslyft

  • Bekräfta hos försäljaren att den fordonslyftmodell du har köpt är CE-märkt.
  • Fråga försäljaren hur lasten kontrolleras av användaren både under höjning och sänkning och hur oavsiktlig rörelse har förhindrats. Fordonslyftar måste förses med en anordning som fungerar automatisk, som förhindrar oavsiktlig rörelse av de delar som bär lasten och som är i beredskap då lasten höjs över en halv meter. En godkänd lösning till detta är en förstyrd backventil.
  • Bekanta dig noggrant med installations- och bruksanvisningarna.
  • Satsa på kvalitet. Enligt Tukes test och det tidigare europeiska samövervakningsprojektet har flest brister observerats i produkter som hör till den lägsta priskategorin.Se till exempel till att produkten har CE-märkning och vissa andra märkningar som fastställs i maskinförordningen, så som maskinens namn, tillverkarens namn, adress och identifieringsmärkningar, samt att ändamålsenliga installations- och bruksanvisningar kommer med lyften.
  • Bekanta dig med lyftens material och spåren av svetsningsarbetet. Verkar strukturen pålitlig? Verkar mellanrummen i lyften för stora, finns det glapp? Kan höjdinställningarna på lyftanordningens lyftarmar låsas?

Av importörerna efterlyser Tukes särskild noggrannhet då de går igenom produkternas dokument. Tukes har observerat att för en del av fordonslyftarna har den typkontroll som krävs gjorts för en lite annorlunda produkt än vilken den finska importören slutligen har fått. Tukes har instruerat importörerna av fordonslyftar och anordnar utbildning för dem. 

Fordonslyftar kategoriseras som maskiner, för vilka det finns strikta krav inom EU. Säkerheten för maskiner som är säljs för konsumentbruk i Finland övervakas av Tukes. Maskiner som är avsedda för yrkesbruk övervakas av social- och hälsovårdsministeriets avdelning för arbete och jämställdhet.

Ytterligare information:

överinspektör Kimmo Hakala, tfn 029 5052 199

e-postadresser har formatet: [email protected]