Brister i gymkedjornas säkerhetsrutiner – olyckshändelser registreras inte

Mediatiedote 12.12.2019 7.30
Pressmeddelande
Kuntosalilaitteita

Det finns brister i de stora gymkedjornas säkerhetsdokument och olyckshändelser varken registreras eller behandlas, framgick av Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) övervakning. Ingen av gymkedjorna klarade inspektionen helt utan anmärkningar. Tukes uppmanar gymkedjorna att fästa uppmärksamhet vid säkerhetsledning.

Våren och sommaren 2019 gjorde Tukes en inspektion på 11 av Finlands största kommersiella gymkedjor. Kedjorna som granskades har totalt 262 gym i Finland. Inspektionen fokuserade på ledning av kundsäkerhetsarbetet i hela kedjan. Träningsutrustning, kringtjänster eller andra detaljer inspekterades inte vid enskilda gym.

Merparten av de granskade kedjorna saknade helt eller hade brister i säkerhetsdokumentet såsom stadgas i konsumentskyddslagen. Bara hos tre gymkedjor var säkerhetsdokumentet ungefär på den nivån som fastställts i lagen. Sex gymkedjor uppmanades sammanställa ett säkerhetsdokument medan fem kedjor fick en rekommendation att komplettera dokumentet. Riskbedömningen saknades helt eller var begränsad hos alla granskade gymkedjor.

– Säkerhetsdokumentet beskriver hur säkerheten tillgodoses i gymlokalen. Det är främst ett verktyg för att utveckla gymmets egna aktiviteter. Det är behändigt att till exempel introducera nya arbetstagare i arbetet med hjälp av säkerhetsdokumentet, säger ledande sakkunnig Mervi Murtonen vid Tukes.

– Gymmen styrs i hög grad av kedjan och det är koncernledningen som i stor utsträckning bestämmer verksamheten. Vår avsikt är att förbättra säkerhetsledningen på koncernnivå för att samtidigt förbättra kundsäkerheten i alla gymlokaler som hör till den kedjan, säger Murtonen.

Träning utan övervakning kräver extra noggranna kundanvisningar

Fem av de 11 granskade gymkedjorna hade i sina användarvillkor nämnt att kunden tränar på eget ansvar i gymlokalen. Ansvaret för träningen kan inte helt läggas på kunden utan den som driver gymmet ansvarar för att tjänsten är trygg och säker att använda.

Det har blivit vanligare med obemannade gym där kunden kan träna på egen hand utan att personal finns på plats. Oövervakad gymträning kräver att tjänsteleverantören är extra noga när det gäller att anvisa kunden också med tanke på nödsituationer.

– Kunden behöver få tydliga anvisningar om hur man kallar på hjälp till gymlokalen och hur man ska agera när personal inte finns på plats. Om det behövs kan personlig övervakning kompletteras med kameraövervakning, nödsamtalsknappar eller vaktbolagstjänster, säger Murtonen.

Gymmen har obefintlig olycksfallsregistrering

Gymmens olycksfallsregistrering är så försvinnande liten att ingen känner till det verkliga antalet olyckshändelser. Merparten av de granskade kedjorna hade inga rutiner för att registrera kundernas olycksfall och skedda olyckor behandlades inte i syfte att lära sig av dem. Alla allvarliga olyckor som sker i samband med kundtjänster ska anmälas till Tukes.

Stor uppmärksamhet på träningsutrustningens säkerhet

Gymkedjorna fäster stor uppmärksamhet vid träningsutrustningens kvalitet och säkerhet. Anskaffningarna sker ofta centraliserat och träningsutrustningen skaffas från stora leverantörer. Man följer med träningsutrustningens skick och har fastställda serviceprogram.

Tukes påminner om att den som har hand om service och reparation av eldriven träningsutrustning ska ha behörighet att utföra elarbeten. Tillstånd kan kontrolleras i registret som Tukes upprätthåller.

Träna tryggt på gym

Även om gymföreståndaren ansvarar för kundens säkerhet, kan du själv som kund se till att du tränar på ett tryggt och säkert sätt.

  • Fråga och diskutera med gympersonalen om säkerheten.
  • Följ gymetikett, personalens anvisningar och träningsutrustningens bruksanvisningar.
  • Anmäl till gymföreståndaren om du märker ett fel i utrustningen eller om du råkar ut för en olycka under träningspasset. Om gymföreståndaren inte tar itu med saken, gör då en anmälan till Tukes.
  • Mixtra inte själv med träningsutrustningen och byt inte delar mellan olika maskiner.
  • Be att gympersonalen instruerar dig i att använda träningsutrustningen, åtminstone vid första besöket.
  • Håll mobilen inom räckhåll om du tränar ensam på ett obemannat gym. Med mobilen kan du kalla på hjälp om det behövs.

Mer information:

Ledande sakkunnig Mervi Murtonen, tfn 029 5052 080, e-post [email protected]

Säkerhetsdokument