Tukes utreder elolyckan med dödlig utgång i Savitaipale

Tukes 18.4.2013 14.16
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har tillsatt en utredningsgrupp som ska utreda elolyckan i Savitaipale 17.4, där en elmontör miste livet. I utredningen utreds händelseförloppet och förhållandena när olyckan inträffade.

Tukes utredningsgrupp utreder också arbetsrutinerna vid det bolag som elmontören representerade och hur företagets anställda följer dem. Gruppen utreder också hur lagstiftningens krav följdes på arbetsplatsen och vilka andra faktorer som bidrog till olyckan. Syftet med utredningen är att komma med förslag till åtgärder som kan förebygga motsvarande olyckor i framtiden.

Utredningsgruppen består av överinspektör Sakari Hatakka, säkerhetsingenjör Ville Huurinainen och säkerhetsingenjör Timo Pietilä. Utredningsgruppen lämnar en skriftlig rapport till Tukes före utgången av oktober 2013.

I Finland övervakar Tukes elanläggningars säkerhet samt installationen, driften och besiktningen av dem. Tukes för också ett register över elentreprenörer och anordnar säkerhetsexamina.

Mer information:

överingenjör Harri Westerlund, tfn 029 5052 572

e-post: [email protected]