Hoppa till innehåll

Säkerheten av anläggningar och utrustning ska säkerställas även under undantagsförhållanden

Utgivningsdatum 31.3.2020 8.36 | Publicerad på svenska 3.4.2020 kl. 14.45
Pressmeddelande

Säkerheten av anläggningar som hanterar farliga kemikalier samt naturgas-, biogas- och LNG-anläggningar, pannanläggningar, tryckutrustning och elektrisk utrustning ska säkerställas även under undantagsförhållanden, såsom under coronaepidemin eller möjliga permitteringssituationer. Sjukdom och permittering av driftsövervakare och andra viktiga ansvarspersoner och framflyttning av anläggningarnas och utrustningens periodiska besiktningar eller årligt underhåll är säkerhetsrisker som verksamhetsutövaren ska förbereda sig för. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har samlat anvisningar om frågan på webbplatsen.

Tukes har fått många frågor om hur säkerheten av anläggningar och utrustning som är föremål för vår övervakning hanteras under undantagsförhållanden. På Tukes webbplats finns en samling av lagstadgade skyldigheter som definierar verksamhetsutövarens ansvar och driftsövervakarnas uppgifter.

I samband med permitteringar och produktionsstopp kan det ofta hända att anläggningarnas personal minskar samtidigt som en stor del av systemen förblir i drift. Även i sådana situationer ska man beakta minimikraven som har fastställts för säker drift av utrustning under avbrott i verksamheten.

Anläggningarna ska ha planer och instruktioner också för undantagssituationer. Säker drift och underhåll av en anläggning kräver tillräckligt med kompetent personal och personer som ansvarar för anläggningens drift och säkerhet. Det är företagsledningens ansvar att säkerställa att de ansvariga personerna har förutsättningarna för att sköta uppgifterna och säkerhetskraven som ålagts på dem.

Periodiska besiktningar och årligt underhåll som besiktningsorganen och provningsanstalterna utför är också väsentliga delar av säker drift av anläggningar och utrustning. Besiktningsorganen utför periodiska besiktningar, bedömningar och testning även under undantagsförhållanden så att drift av anläggningar och utrustning som är kritiska för säkerheten är tryggt med tanke på tekniken.

Frågor i ämnet kan skickas till: https://tukes.fi/sv/e-tjanster/fraga-eller-ge-respons

Mer information: Direktör Kirsi Levä, tfn 029 5052 162, [email protected]

Mer information på webbplatsen: Säkerheten av anläggningar och utrustning under undantagsförhållanden

Information om coronaviruset för företag

Elanläggningar, elinstallationer och elarbeten Natur- och biogas Säkerhet vid kemikalieanläggningar och -lager Tryckbärande anordningar
Tillbaka till toppen