Meny

Leksaksvapen och nappkedjor dragits tillbaka

Tukes 20.11.2015 11.30
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) lät testa leksaksvapen och nappkedjor och till följd av testresultaten drogs fyra produkter tillbaka från marknaden. Tukes bestämde också att två leksaksvapen samlas in från konsumenterna. Problemen med leksaksvapnen var att lasern och rörelseenergin var för kraftiga samt att sugkopparna på projektilerna (pilarna) lossnade. Små delar som lätt går sönder eller för långa band var brister i nappkedjorna.

Sammanlagt sex leksaksvapen testades, varav två drogs tillbaka från marknaden och även samlades in av konsumenterna. För kraftig laser och för kraftig rörelseenergi i projektilerna var bristerna i leksaksvapnen. Dessutom lossnade de små sugkopparna på projektilerna för enkelt. Tre varuprov hade bristande produktmärkning. Två leksaksvapen uppfyllde kraven till de delar som undersöktes.

 
För kraftiga laserstrålar från leksaker är farliga för ögonen och en för kraftig rörelseenergi i pilar kan orsaka kontusioner eller ögonskador om ett barn träffar ett annat barn i ansiktet med vapnet under leken. Sugkoppar som lossnar för lätt medför återigen risk för kvävning.

I projektet undersöktes även två leksaksvapen där ordet laservapen nämndes på förpackningen. Det handlade dock om vapen som fungerar med infraröda LED-ljus och som avseende effekten motsvarar en fjärrkontroll och därmed inte är farliga.

 Det har förekommit problem med leksaksvapen även under tidigare år

För kraftig laser och för stor rörelseenergi i pilarna har upptäckts i leksaker även vid tidigare marknadsövervakningar. Brister i produktmärkning bör också tas på allvar.

– Slarv med produktmärkningen kan vara ett tecken på leksakstillverkarens eller importörens nonchalans mot säkerheten även för övrigt, konstaterar säkerhetsingenjör Asta Koivisto.

Sportaffärer säljer många pilbågar som är avsedda för barn över 14 år och som inte säljs som leksaker. Eftersom de inte är leksaker bör man inte heller låta barn leka med dem.

Tillverkaren är ansvarig för leksakernas säkerhet och för att säkerheten har kontrollerats på förhand. Tillverkaren ska dessutom se till att märkningarna och varningarna på leksakerna är i sin ordning innan försäljningen inleds. Leksaker ska ha en CE-märkning genom vilken tillverkaren försäkrar att leksaken uppfyller alla säkerhetskrav som ställs på den. Importören och säljaren är skyldiga att försäkra sig om att leksakerna uppfyller kraven och att de är försedda med nödvändiga märkningar och varningar på finska och svenska.

Kontrollera nappkedjan innan den tas i bruk

 
Tukes lät testa fem nappkedjor som hade köpts i nätbutiker. En nappkedja drogs tillbaka från marknaden efter att en träkula gått sönder i små delar under testen, vilket kan medföra risk för kvävning. Enligt importören hade man inte ännu hunnit sälja produkten till konsumenter och därför behövde den inte samlas in. Den andra nappkedjan som drogs tillbaka hade ett för långt band. Inalles tre nappkedjor uppvisade brister i produktmärkningen. Endast en nappkedja uppfyllde kraven till de delar som undersöktes.

– Säkerhetskraven bottnar alltid i riskerna, som t.ex. att ett för långt band på nappkedjan kan medföra risk för kvävning. Hur brett bandet är har också betydelse, då ett smalt band medför större risk för kvävning, säger Asta Koivisto.

Nappkedjor bör granskas omsorgsfullt före varje användning och slängas genast vid de första tecknen på skador eller dåligt skick. På grund av kvävningsrisken bör en nappkedja aldrig förlängas eller fästas i snören eller band på kläder eller andra delar av kläder.

 Checklista för köpare, tillverkare och importörer av nappkedjor:

  • Det rekommenderas att nappkedjan är högst 22 cm lång. En för lång kedja medför risk för kvävning.
  • Nappbandet ska vara minst 6 mm brett. Det går lätt knut på ett för smalt snöre, vilket medför risk för kvävning.
  • Den blanka delen på bandet bör vara minst 1,5 mm tjock då ett för tunt snöre kan skava in sig i barnets hud.
  • Nappkedjan får inte ha små delar som lossnar lätt eftersom de kan medföra risk för kvävning.
  • Delar av nappkedjan som får plats i munnen på ett barn (t.ex. den del som man fäster kedjan med på klädesplagget) måste ha hål som släpper igenom luft.
  • Nappkedjan bör vara säker. Förutom lagstiftningen berörs nappkedjor även av standard SFS-EN 12586. Standarden innehåller mer detaljerade krav på nappkedjor.
  • En nappkedja som uppfyller kraven i standarden förutom bruksanvisningen och verksamhetsutövarens kontaktuppgifter ska vara försedd med standardens nummer.
  • Nappkedjor som innehåller leksaksliknande delar ska även uppfylla kraven i leksakslagstiftningen.

Mer information:
Säkerhetsingenjör Asta Koivisto, tfn 029 5052 187
E-post [email protected]

 Bild på en säker nappkedja

 Bilder på produkter som dragits tillbaka

 
Leksaksvapen

Leksaksvapen King Sport

Leksaksvapen Toy Gun 

Nappkedjor


Skojigt nappband

För långt band.

Small Foot Company, nappbandet Mus (produkt nr 2461)

Nappkedjan har delar som lossnar lätt och medför risk för kvävning.

 Läs även bloggen i webbtidningen (på finska).