Hoppa till innehåll

Spisar som glömts på vållar flest elbränder – iaktta försiktighet även under undantagsförhållanden!

Mediatiedote
26.3.2020 8.34
Pressmeddelande

Människor spenderar nu exceptionellt mycket tid hemma med både distansarbete och barnomsorg. Brandrisken kan öka i hemmen när många saker ska göras samtidigt medan brådska och bekymmer ytterligare komplicerar tillvaron. Även under normala förhållanden orsakar vårdslöshet nästan tusen spisbränder varje år. Det gäller alltså att vara aktsam och noggrann när du lagar mat även under nu rådande undantagsförhållanden. Matlagningen kan komma att kosta dyrt om hemmet brinner.

– I räddningsverkets databas Pronto registrerades i fjol cirka 930 spisbränder, säger Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) överinspektör Jukka Lepistö.  De senaste fem åren har den här typen av bränder i snitt uppgått till 960 per år.

– En spisbrand beror mycket sällan på ett fel i själva spisen. Oftast handlar det om människans vårdslöshet, oaktsamhet eller brådska, tillägger Lepistö.

Den vanligaste orsaken till dödsfall i samband med en elbrand är att någon har glömt att stänga av spisplattan. I medeltal avlider 16 personer i elbränder varje år. I fjol dog 11 personer i elbränder och i tre av fallen var det fråga om en spisbrand.

Vad är den vanligaste orsaken till spisbränder?

Oftast beror branden på att någon har glömt spisplattan på. En het platta gör att kärl, stekspadar, mat eller något annat på eller nära spisen fattar eld. Branden sprider sig sedan oftast tämligen snabbt till olika konstruktioner ovanför och invid spisen. Hur det hela slutar beror på om man själv lyckas släcka branden eller hur snabbt räddningsverket är på plats.

Tukes samlade information från databasen Pronto om alla fall från ifjol och fann typiska fall när det gäller spisbränder:

– Man glömmer matlagningen när något distraherar och avleder uppmärksamheten såsom ett telefonsamtal eller barn som ropar och behöver hjälp.

– Maten puttrar på spisen men kocken somnar eller glömmer att matlagning pågår. Alkoholen spelar ofta en roll i de här fallen.

– Husdjur, hundar eller katter, brukar utforska vad som finns på spisen. Medan de tar sig upp på spisen lyckas de vrida på reglaget till en eller flera spisplattor.

– Även barnen kan sträcka sig upp för att se vad som finns på spisen och vrida på en platta.

– Idag krävs det inte alltför mycket kraft för att vrida spisens reglage. I förbifarten kanske du själv eller något du bär på av misstag rör vid spisens reglage så att plattor sätts på. Bland annat rollatorns handtag kan sätta igång ett sådant händelseförlopp, konstaterar Lepistö.

Hur kan du undvika en spisbrand?

– Koncentrera dig på matlagningen! Du ska inte jobba eller sköta barn samtidigt som du lagar mat, utan håll dig i närheten av spisen.

– Det är bäst att inte koka och kocka på spisen om du har druckit alkohol eller är riktigt trött. Ät hellre kalla knackkorvar. En slutkörd kock och en het spis är en dålig kombination.

– Håll rent på och kring spisen och städa bort alla onödiga saker. Mat eller odiskade kärl ska inte stå på eller nära spisen. På så sätt kan största delen av husdjurens forskningsfärder på eller runt spisen undvikas.

– Kontrollera i samband med olika sysslor och städning i närheten av spisen att du inte av misstag har vridit på en spisplatta med någon del av kroppen eller något du burit på eller eventuellt på något annat sätt.

Gör en säkerhetsrond hemma

Nu är bra läge att kontrollera om hemmets säkerhetstillbehör är i skick och att alla familjemedlemmar kan använda dem.

– tryck på testknappen för att se om brandvarnaren fungerar
– öva att använda en brandfilt 
– kontrollera vilka vägar man kan ta sig ut om man behöver evakuera
– förklara för barnen hur man agerar rätt i nödsituationer.

Mer information: överinspektör Jukka Lepistö, tfn 029 5052 460, [email protected]