Meny

Liftcykling – Extremsport eller en allemanssport?

26.6.2020 8.48
Pressmeddelande

Överinspektören kände sig trygg ännu i föreläsningssalen vid diskussionen om grenens säkerhet och den gällande lagstiftningen med de kommande Bike Park-handledarna. Känslan av trygghet byttes mot osäkerhet, när det var dags att hoppa på cykeln och ta en uppvärmningsrunda. Min egen erfarenhet av cykling omfattar främst en kilometer långa färder med hybridcykel till och från jobbet, och därför får jag lov att först vänja mig vid de effektivare skivbromsarna.

Liftcykling

Bild: Ski.fi – Swinghill bikepark

Tukes genomförde ett Bike Park-tillsynsprojekt under vilken centralen övervaka säkerheten på 12 Bike Park-anläggningar. I den här texten berättar jag om grenen och om de observationer som gjordes under projektet. Samtidigt berättar jag med några ord om mina egna erfarenheter.

Jag hamnade i den situation som skildras ovan när tillsynsprojektet i somras i fjol fick en flygande start i Sappee. Den gångna vintersäsongen avslutades på finska skidcenterföreningen SHKY:s vårdagar. Samtidigt utexaminerades de första "sommarversionerna" av skidlärare i Finland från Bike Park-handledarkursen. Deras uppgift är att inviga kunderna i cyklingens hemligheter på skidcenter runt om i landet. Undertecknad fick en unik möjlighet att bekanta sig med utbildningen som elev och i rollen som myndighet också utbildare.

Vad handlar grenen om?

Efter några rundor och uppstigningar med hissen började jag vänja mig vid den annorlunda cykeln och den nya körställningen. Samtidigt började jag förstå skillnaderna mellan liftcykling och utförscykling. SHKY har kraftigt arbetat för införandet av termen liftcykling för denna variant av terrängcykling, som ökar i popularitet som sommaraktivitet på skidcenter. Ordet "liftcykling" beskriver bättre denna gren, som går ut på att man åker upp med cykeln med lift och cyklar sedan ned längs märkta leder. Det är en gren för hela familjen. Utförsåkning (downhillåkning) är mer en fartfylld tävlingsgren som till exempel kan jämföras med störtlopp inom den alpina vintersporten. Precis som i fråga om skidåkning på vintern bjuder liftcykling på ett stort utbud av leder på olika nivåer. Det är en utmärkt riktning för utvecklingen med tanke på säkerheten!

Bike Park-anläggningarna valdes ut som mål för ett tillsynsprojekt riskbaserat, på samma sätt som i Tukes övriga tillsynsprojekt. Det är fråga om en relativt fartfylld och växande idrottsgren, där det alltid finns risk för skador. Allt fler nybörjare hittar grenen och samtidigt är tjänsten helt ny för många skidcenter. Det betyder i sin tur att det finns behov att utveckla säkerhetsverksamheten. Tukes uppgift är att försäkra sig om att tjänsterna är trygga och att styra aktörerna mot kontinuerlig förbättring av säkerheten. 
Den viktigaste frågan lyder i vilken utsträckning denna fritidsaktivitet får vara fartfylld, utmanande, krävande eller till och med förenad med risker i enlighet med dess karaktär – och när den blir farlig på fel sätt?

Vintergrenarnas goda förfaranden fungerar också på sommaren

De 12 inspektioner som gjordes under sommarens lopp inriktades på Bike Park-anläggningar av olika slag från Raseborg till Saariselkä. Det gemensamma med dessa objekt var att personalen hade en positiv inställning till den övervakande myndigheten och till utveckling av säkerheten i allmänhet. Som en klar fördel ska nämnas att personalen är kompetent och insatt i grenen. Dessutom var skyltarna och kartorna över rutterna nästan utan undantag i föredömligt skick. När cyklisten gör sitt bästa, observerar skyltarna och följer anvisningarna, borde ingenting gå snett. 

Plats för utveckling fanns i huvudsak på kontorssidan, då alla anläggningar inte hade sina lagstadgade säkerhetsdokument och rutternas underhållsplaner på den nivå som krävs. Dokumentering och planer utgör nämligen en väsentlig del av uppföljningen och utvecklingen av säkerheten.

Jag tycker att det bästa med det här jobbet är när man ser förändringar i säkerhetstänkandet hos personalen och åtgärder som förbättrar säkerheten i praktiken i inspektionsmålet redan under inspektionen. En rapport om projektet med rekommendationer har lämnats till alla Bike Park-anläggningar i Finland och till SHKY. Dessutom har SHKY inbjudit Tukes till sin Bike Park-arbetsgrupp, som ska göra upp mer ingående gemensamma anvisningar och regler för hela branschen. Så här ska säkerhet utvecklas!

På Bike Park-handledarkursens andra dag började jag redan öka farten lite och jag började småningom njuta av nedförsbacken. Det är i och för sig helt logiskt. Vi hade ju tillbringat flera timmar på plan mark och på övningsbanan för att finslipa körställningen och kontrollen över cykeln. Visst kändes leden fortfarande ganska smal, men jag hade klart fått bättre förtroende för min förmåga att kontrollera cykeln. Min viktigaste behållning av erfarenheterna är att ens eget agerande har betydelse för slutresultatet. Det gäller således att ta det lugnt i början! 

Här ett par praktiska tips till den som planerar att besöka en Bike Park i sommar:

  • Om du tar din egen cykel med dig, kontrollera i cykeluthyrningen eller i biljettförsäljningen att den lämpar sig för lederna
  • Det är möjligt att man faller omkull, och det hör till och med i viss mån till saken. Därför ska du alltid använda tillräckliga skydd. Fullface-hjälmar och andra skydd kan hyras på Bike Park-anläggningarna.
  • Det är klokt även för erfarna terrängcyklister att först värma upp på övningsbanorna, eller åka lugnt ner åtminstone de första gångarna för att lära sig känna banorna. Ta också hänsyn till väderleken!
  • Studera ledkartan och välj leder som har en färgkodad svårighetsgrad som lämpar sig för din färdighetsnivå. Det är ofta möjligt att ta en omväg bredvid de svåraste avsnitten.
  • Det lönar sig att fråga personalen om råd om man är det minsta osäker på rutten, utrustningen eller de egna kunskaperna!
  • Det finns mycket information om Bike Park-anläggningarna och till exempel om valet av cykel på adressen https://www.ski.fi/

Överinspektör Aleksi Latvala,
Skribenten övervakar säkerheten bl.a. på skidcenter och leder