Hoppa till innehåll

Tillstånds- och tillsynsmyndigheterna intensifierar samarbetet för att lösa problemen i Talvivaara

Tukes
14.11.2012 18.19
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), Strålsäkerhetscentralen och NTM-centralen i Kajanaland har inrättat en gemensam arbetsgrupp för att intensifiera övervakningen av gruvan i Talvivaara. Avsikten är att intensifiera den övergripande övervakningen genom att öka informationsutbytet och de gemensamma tillsynsförfarandena samt utnyttja sakkännedomen hos tillstånds- och tillsynsmyndigheterna inom olika ansvarsområden.


Direktören för Tukes anläggnings- och gruvövervakning Päivi Rantakoski leder arbetsgruppen, som inleder sitt arbete omedelbart. I den nyinrättade arbetsgruppen deltar vid behov även andra ansvariga myndigheter.

I det första skedet av samarbetet utreds bland annat de planerade lösningarna för att åtgärda problemen med gipsfällningsbassängen och säkerhetsaspekterna i samband med återuppstarten av metallanrikningsanläggningen. Samarbetet och informationsutbytet ökas inte bara kring de nuvarande tillsynsobjekten utan även kring bedömningen av aktuella utvidgningsprojekt.

Arbetsgruppen tar hjälp av sakkunniga vid ämbetsverken som deltar i samarbetet och rapporterar till ledningen för myndigheterna som är med i projektet samt till de ansvariga ministerierna.

Tukes är tillstånds- och tillsynsmyndighet enligt den nya gruvlagen sedan juli 2011. Tukes beviljar gruvtillstånd, säkerhetstillstånd för gruvor samt utför inspektioner i gruvor. Tukes beviljar också tillstånd och övervakar gruvors kemikalieanläggningar genom återkommande besiktningar.

Mer information:

Päivi Rantakoski, direktör, Tukes, tfn 029 5052 359