Hoppa till innehåll

Ökningen av mineralprospektering avtog

Mediatiedote
29.3.2019 10.00 | Publicerad på svenska 5.4.2019 kl. 9.49
Pressmeddelande

Ökningen av mineralprospektering avtog under 2018. Investeringarna i mineralprospektering ökade ännu med 15 procent från året före till 70,4 miljoner euro, men kärnborrningen minskade med 20 procent. Däremot investerade gruvorna 29 procent mer än åren före, sammanlagt 390 miljoner euro.

Vid Fraser-institutets årliga enkät riktad till aktörerna i gruvbranschen föll Finland från första till sjuttonde plats. Resultatet påverkades av uppskattningen om mineralpotentialen i den finländska berggrunden. Denna uppskattning föll från plats 16 till plats 31.  Uppgifterna framgår av gruvmyndighetens, dvs. Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) översikt över aktuella ärenden inom gruvindustrin (på finska).

– Investeringarna i mineralprospektering ökade ännu under 2018, men den målinriktade kärnborrningen minskade. Bolagen ser ut att investera i med omfattande undersökningsmetoder, såsom flygmätningar och geofysikaliska mätningar som genomförs med lätta metoder. Prospekteringsbolag kartlägger naturobjekt särskilt i Natura-områden och investerar 3,9 miljoner euro i naturutredningar, berättar Tukes gruppchef Terho Liikamaa.

– Även om Finlands investeringsattraktivitet enligt Fraser-institutets enkät minskade, ger bolagen fortsatt positiv respons för Tukes transparenta förutsebara och smidiga handläggning av gruv- och mineralprospekteringstillstånd samt för Geologiska forskningscentralens databas om berggrunden, berättar Liikamaa.

I fjol rapporterade 44 bolag om mineralprospektering till Tukes. Alla bolag som är verksamma i Finland prospekterar antingen primärt eller sekundärt efter guld. Av basmetallerna prospekteras mest efter koppar och nickel. Till följd av tillväxtutsikterna för batteriteknologin är även kobolt, litium och grafit bland de prospekterade mineralerna. Prospektering efter batterimineraler sker även i  äldre kärnborrningar.

Den totala gruvbrytningen ökade i synnerhet p.g.a. Terrafame

Den totala gruvbrytningen i Finland ökade p.g.a. Terrafame med åtta procent och uppnådde ännu ett nytt rekord på 130,1 miljoner ton. Brytningen av mineraler och nyttosten ökade däremot med bara en procent till 49 miljoner ton.

Investeringarna i gruvor ökade från föregående år med 29 procent till totalt 390 miljoner euro. Gruvor som utgjorde investeringsobjekt var Kittilä, Kemi, Kevitsa, Siilinjärvi och Terrafame samt silvergruvan i Sotkamo. Silvergruvan inledde sin verksamhet under våren 2019. 

Tukes är den behöriga gruvmyndigheten i Finland. Kungörelsehandlingar och beslut gällande aktuella ansökningar finns på webbplatsen.

Ansökningsläget och gällande tillståndsområden jämte uppgifter finns på karttjänsten. Brytningsmängderna per gruva 2018 finns i Tukes statistik över bergsindustrin 2018. 

Mer information:

gruppchef Terho Liikamaa, tfn 029 5052 117
Gruvverksamheten: ledande sakkunnig Ossi Leinonen, tfn 029 5052 205
Mineralprospektering: överinspektör Ilkka Keskitalo, tfn 029 5052 151
[email protected]

Kullanhuuhdonta, malminetsintä ja kaivokset