Hyppää sisältöön

Malminetsinnän kasvu hidastui

Mediatiedote
29.3.2019 10.00
Tiedote

Malminetsinnän kasvu hidastui vuonna 2018. Malminetsintäinvestoinnit lisääntyivät vielä 15 prosenttia edellisestä vuodesta 70,4 miljoonaan euroon, mutta kairauskilometrit vähenivät 20 prosenttia. Sen sijaan kaivokset investoivat 29 prosenttia edellisvuotta enemmän, yhteensä 390 miljoonaa euroa.

Fraser Instituutin vuosittaisessa kaivosalan toimijoille suunnatussa kyselyssä Suomi putosi 1. sijalta sijalle 17. Putoamiseen vaikutti arvio Suomen kallioperän malmipotentiaalista, joka putosi sijalta 16 sijalle 31. Tiedot käyvät ilmi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) kaivosviranomaisen ajankohtaiskatsauksesta.

– Malminetsinnän investoinnit kasvoivat vielä vuonna 2018, mutta kohteellinen kairaustoiminta väheni. Yhtiöt näyttävät investoivan nyt laaja-alaisempiin tutkimusmenetelmiin, kuten lentomittauksiin ja maastossa kevyillä menetelmillä tehtäviin geofysikaalisiin mittauksiin. Luontokohteita malminetsintäyhtiöt kartoittavat erityisesti Natura-alueilla ja luontoselvityksiin yhtiöt investoivat 3,9 miljoonaa euroa, kertoo Tukesin ryhmäpäällikkö Terho Liikamaa.

– Vaikka Fraser Instituutin kyselyssä Suomen investointihoukuttelevuus laski, yhtiöt antavat edelleen hyvää palautetta Tukesin avoimesta, ennakoitavasta ja sujuvasta kaivos- ja malminetsintälupien käsittelystä sekä Geologian tutkimuskeskuksen kallioperää koskevasta tietoaineistosta, Liikamaa arvioi.

Malminetsinnästä raportoi Tukesille viime vuonna 44 yhtiötä. Kaikki Suomessa toimivat yhtiöt etsivät joko ensisijaisesti tai toissijaisesti kultaa. Perusmetalleista etsitään eniten kuparia ja nikkeliä. Akkuteknologian kasvunäkymien myötä koboltti, litium ja grafiitti mainitaan etsittävien metallien joukossa. Akkumineraaleja etsitään myös vanhemmista kairausaineistoista.

Kaivosten kokonaislouhintaa kasvatti erityisesti Terrafame

Suomessa toimivien kaivosten kokonaislouhinta kasvoi Terrafamen ansiosta kahdeksan prosenttia saavuttaen jälleen uuden kokonaislouhintaennätyksen 130,1 miljoonaa tonnia. Sen sijaan malmin- ja hyötykivenlouhinta kasvoivat maltillisesti yhden prosentin 49 miljoonaan tonniin.

Kaivoksiin tehdyt investoinnit kasvoivat edellisestä vuodesta 29 prosenttia yhteensä 390 miljoonaan euroon. Investointeja tekivät Kittilän, Kemin, Kevitsan, Siilinjärven ja Terrafamen kaivokset ja Sotkamon hopeakaivos, joka aloitti tuotannon keväällä 2019. 

Tukes on toimivaltainen kaivosviranomainen Suomessa. Vireillä olevien hakemusten kuulutusasiakirjat ja päätökset löytyvät verkkosivuilta. Hakemustilanne ja voimassa olevat lupa-alueet tietoineen löytyvät karttapalvelusta.

Vuoden 2017 louhintamäärät kaivoksittain löytyvät Tukesin Vuoriteollisuustilastosta 2018

Lisätietoja:

ryhmäpäällikkö Terho Liikamaa, p. 029 5052 117
Kaivostoiminta: johtava asiantuntija Ossi Leinonen, p. 029 5052 205
Malminetsintä: ylitarkastaja Ilkka Keskitalo, p. 029 5052 151
[email protected]

Tiedotetta päivitetty: korjattu Suomen sijoitus (17) Fraser-instituutin kyselyssä.

Kullanhuuhdonta, malminetsintä ja kaivokset