Kadmium påträffat i metallsmycken

Tukes 5.9.2017 10.00
Pressmeddelande

 


Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har i ett drygt ett år långt projekt undersökt 91 metallsmycken och delar av smycken.
I undersökningen utreddes om produkterna innehåller kadmium och bly och hur mycket nickel de avger. Inget bly hittades i någon av de testade produkterna. I fråga om kadmium och nickel var situationen sämre. I vissa produkter hittades upp till 90 procent kadmium, då den tillåtna mängden är under 0,01 procent. Tio procent av produkterna avgav nickel över den tillåtna gränsen. Smycken av ädelmetall och stål lämnades riskbaserat utanför undersökningen.

I fem undersökta produkter påträffades kadmiumhalter på hela 42–90 procent. Överskridningarna är stora, eftersom det i smycken får finnas bara under 0,01 procent kadmium. Kadmium misstänks orsaka ärftliga genetiska skador och det kan framkalla cancer. Kadmium har också visat sig vara mycket giftigt för vattenlevande organismer. Av dessa orsaker är användningen av kadmium i smycken begränsad i EU-lagstiftningen sedan slutet av 2011. Hudexponering för kadmium är inte särskilt stor, men att upprepat suga på ett smycke eller svälja det kan öka hälsorisken.

Också i fråga om nickel var undersökningsresultaten dåliga: nio produkter avgav nickel över den tillåtna mängden. Nickel är en vanlig orsak till kontaktallergi och därför har användningen av nickel i produkter som kommer i kontakt med huden varit begränsad allt sedan 2001.

Det har bestämts att produkter som innehåller för mycket kadmium ska dras in från marknaden och återkallas från konsumenterna. Produkter som avgav för mycket nickel har dragits bort från marknaden.

Övervakningsresultaten har försämrats från tidigare år. I det övervakningsprojekt som genomfördes av Tukes 2015 undersöktes 30 smycken och klockor för ungdomar. Då påträffades en stor mängd kadmium i endast ett smycke. Inget bly hittades i de undersökta produkterna och de avgav inte för mycket nickel.

Ansvaret för produktsäkerheten ligger alltid hos verksamhetsutövaren: tillverkaren, importören och distributören. Tukes övervakar att de produkter som finns på marknaden är säkra och överensstämmer med kraven. Tukes marknadsövervakningsregister innehåller information om smyckesprodukter vars försäljning och marknadsföring har begränsats.

Mer information:

Överinspektör Pirjo Säle, tfn 029 5052 672,

e-post: [email protected]

Information om skyldigheterna i kemikalielagstiftningen finns på kemikalierådgivningens webbplats (http://www.kemikaalineuvonta.fi/sv/).

Broschyr: Kadmium- och blybegränsningar för smycken (på finska)

http://www.kemikaalineuvonta.fi/Documents/reach/esitteet/Cd_ja_Pb_Koruissa.pdf

Broschyr: Nickelbegränsning för föremål avsedda för hudkontakt (på finska)

http://www.kemikaalineuvonta.fi/Documents/reach/esitteet/Nikkeli.pdf