Metallikoruista löytyi kadmiumia

Tukes
5.9.2017 10.00
Tiedote

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) tutki reilun vuoden kestäneessä projektissaan 91 metallikorua ja korun osaa. Tutkimuksissa selvitettiin, sisältävätkö tuotteet kadmiumia ja lyijyä ja minkä verran niistä liukenee nikkeliä. Yhdestäkään tutkitusta tuotteesta ei löytynyt lyijyä. Kadmiumin ja nikkelin osalta tilanne oli huonompi. Joistakin tuotteista löytyi jopa 90 prosenttia kadmiumia, kun sallittu määrä on alle 0,01 prosenttia. Kymmenessä prosentissa tuotteista liukeni nikkeliä yli sallitun rajan. Jalometalliset ja teräksiset korut jätettiin riskiperusteisesti tutkimuksen ulkopuolelle.

 
 Viidestä tutkitusta tuotteesta löytyi kadmiumia jopa 42 – 90 prosentin pitoisuuksina. Ylitykset ovat isoja, sillä kadmiumia saa olla koruissa vain alle 0,01 prosenttia. Kadmiumin epäillään aiheuttavan perimävaurioita ja se saattaa aiheuttaa syöpää. Kadmiumin on myös todettu olevan erittäin myrkyllistä vesieliöille. Näistä syistä kadmiumin käyttöä koruissa on rajoitettu EU-lainsäädännössä loppuvuodesta 2011 alkaen. Ihon läpi altistuminen kadmiumille ei ole kovin suurta, mutta korun toistuva imeskely tai sen nielaiseminen voi lisätä terveysriskiä.

Myös nikkelin osalta tutkimustulokset olivat huonot: yhdeksästä tuotteesta liukeni nikkeliä yli sallitun määrän. Nikkeli on yleinen kosketusallergian aiheuttaja, ja siksi sen käyttöä ihokosketukseen joutuvissa tuotteissa on rajoitettu jo vuodesta 2001.

Liikaa kadmiumia sisältävät tuotteet on määrätty poistettavaksi markkinoilta ja kerättäväksi takaisin myös kuluttajilta. Tuotteet, joista liukeni liikaa nikkeliä, poistettiin myynnistä.

Valvontatulokset ovat huonontuneet aiemmista vuosista. Tukesin vuonna 2015 toteuttamassa valvontaprojektissa tutkittiin 30 nuorten korua ja kelloa. Silloin vain yhdestä korusta löytyi suuri määrä kadmiumia. Tutkituista tuotteista ei löytynyt lyijyä, eikä niistä liuennut liikaa nikkeliä.

Vastuu tuotteen turvallisuudesta on aina toiminnanharjoittajan: valmistajan, maahantuojan ja jakelijan. Tukes valvoo markkinoilla olevien tuotteiden turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta. Tukesin markkinavalvontarekisteri  sisältää tiedot niistä korutuotteista, joiden myyntiä ja markkinointia on rajoitettu.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Pirjo Säle, p. 029 5052 672

sähköposti: [email protected]

Kemikaalilainsäädännön velvoitteista löytyy tietoa kemikaalineuvontasivustolta.

Esite: Kadmium- ja lyijyrajoitukset koruissa

Esite: Nikkelirajoitus ihon kanssa kosketukseen tarkoitetuissa esineissä