Meny

Personer som utför microblading-behandlingar måste se till att behandlingen är trygg

Mediatiedote 8.11.2019 8.00
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har utfört intensifierad övervakning av säkerheten av microblading-behandlingar i Finland under åren 2018–2019. Syftet med det omfattande tillsynsprojektet var att utreda vilka säkerhetsförfaranden som existerar inom branschen. Under tillsynsprojektet granskade Tukes 37 serviceleverantörer och utförde 30 granskningar av säkerhetsdokument. Det upptäcktes brister särskilt i den lagstadgade dokumentationen och i kunskaperna om färgämnenas innehåll. En ansvarsfull microblading-specialist tar reda på vad pigmenteringsfärgerna innehåller och förser kunden med noggranna instruktioner både före och efter behandlingen.

En microblading-behandling går ut på att man för in färgpigment i ytskiktet på huden vid ögonbrynen med hjälp av tunna blad. I stället för permanent makeup kan man tala om en kosmetisk tatuering. Tukes anser att microblading medför risker som motsvarar riskerna med tatueringar. Därför måste tjänstleverantören göra upp ett säkerhetsdokument för tjänsten, det vill säga en skriftlig beskrivning över hur man ser till att tjänsten är trygg. Många aktörer saknade säkerhetsdokumentation helt och hållet eller uppvisade bristfällig dokumentation.

– Utöver att det finns säkerhetsdokumentation är det viktigt att serviceleverantören utnyttjar dokumenten. Säkerhetsdokument är ett utmärkt redskap för att planera och utveckla säkerheten, så det lönar sig att göra upp dokumenten med omsorg, säger överinspektör Annina Nyholm.

Kartlägg hälsouppgifter och berätta om riskerna

Enligt lagen ska konsumenten förses med all väsentlig information om tjänstens säkerhet. Serviceleverantören ska också försäkra sig om att behandlingen och de färgämnen som används är trygga för kunden. De som utför microblading-behandlingar måste kartlägga förhandsinformation om kunden, berätta om riskerna i anslutning till behandlingen och förse kunden med instruktioner för eftervård. Då man går igenom kundens hälsouppgifter innan behandlingen finns det skäl att ställa preciserande frågor. Man kan inte anta att kunden ska veta vilken information som är väsentlig.

– Det är viktigt att den som utför behandlingen förstår varför man gör på det sätt man gör. Varför t.ex. någon sjukdom eller medicinkur kan vara ett hinder för behandlingen, varför produkterna används på vissa sätt och varför det är nödvändigt att följa instruktionerna för eftervård, säger Nyholm.

Under tillsynsprojektet framgick det att förhandsinformationsblanketterna och avtalsblanketterna i regel var heltäckande och informativa. Många utbildare har på förhand upprättat märkesspecifika kundavtal där instruktioner ingår. Om det sker en olycka eller om kunden gör en reklamation är det bra både för specialisten och kunden att det finns tillräcklig dokumentation.

Pigmenteringsfärgerna kan innehålla nickel

Kunskaperna om pigmenteringsfärgernas innehåll varierade mycket bland serviceleverantörerna. Pigmenterings- och tatueringsfärger klassas inte som kosmetika utan de styrs av kemikalielagstiftningen i EU. En del av färgerna innehåller metaller, till exempel färgämnet järnoxid som är tillåtet i pigment. Det kan frigöras nickel i huden från järnoxider, vilket innebär att personer med nickelallergi kan få symtom av färgämnen som innehåller järnoxid. När pigmenteringsfärgen är inne i huden kan de ämnen som färgerna innehåller orsaka symtom under en lång tid.

Serviceleverantören bör fråga om nickelallergi i förhandsinformationsblanketten och känna till i vilka färgämnen nickel i typiska fall förekommer. Om kunden har en allvarlig nickelallergi, lönar det sig inte att göra en microblading-behandling. Alternativt kan man testa färgämnet på ett litet hudområde eller välja en sådan pigmenteringsfärg som inte innehåller nickel.

Serviceleverantören är också ansvarig för de instruktioner som kunden förses med. Det är bra att komma ihåg att endast yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården har rätt att ge råd om läkemedel, även om det är fråga om receptfria preparat.

Mer information:

Överinspektör Annina Nyholm, tfn 029 5052 069, e-post: [email protected]