Hoppa till innehåll

Mika Toivonen blir ansvarig för fokalpunkten för marknadsövervakning

Utgivningsdatum 1.12.2020 15.40 | Publicerad på svenska 18.12.2020 kl. 14.24
Nyhet

Mika Toivonen har utsetts till ansvarig för fokalpunkten för marknadsövervakning, som kommer att inrättas inom Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Fokalpunkten för marknadsövervakning är en ny verksamhet, som kommer att inrättas i varje EU-medlemsstat.

Fokalpunkten har till uppgift att samordna samarbetet mellan marknadsövervakningsmyndigheterna och Tullen i Finland, göra upp Finlands marknadsövervakningsstrategi och företräda Finland i EU-samarbetet i anslutning till marknadsövervakning.

Toivonen har sedan 2009 arbetet inom Tukes grupp för elprodukter och samarbetat med övriga marknadsövervakningsmyndigheter och Tullen såväl i Finland som internationellt.

I EU:s reformerade förordning om marknadsövervakning föreskrivs om inrättande av en fokalpunkt för marknadsövervakning. Kompletterande nationell lagstiftning bereds till stöd för förordningen. Fokalpunkten för marknadsövervakning inleder sin verksamhet 1 januari 2021.

Ytterligare information:

Nya marknadsövervakningsuppgifter för Säkerhets- och kemikalieverket 

Tuiri Kerttula, direktör, produktavdelningen, tfn 029 5052 643

Mika Toivonen, tfn 029 5052 653

[email protected]