Hoppa till innehåll

Brister i universalstegars konstruktion

Tukes
9.12.2014 9.00
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) lät testa universalstegars säkerhet vid Lahtis yrkeshögskola. Vid testningen observerades brister i tre av fem stegars konstruktion. En stege hade så allvarliga brister att Tukes ålade verksamhetsutövaren att återkalla stegen från konsumenterna. Bara en av de testade stegarna uppfyllde kraven till de delar som undersöktes.

 Till testet valde Tukes ut stegar från varuhus och järnaffärer i huvudstadsregionen och från en nätbutik. Orsaken till att Tukes testade universalstegar var anmälningar från konsumenterna. Stegarna testades enligt standarderna SFS-EN 131-2, SFS-EN 131-3 och SFS-EN 131-4 som alla gäller stegar. Vid testet undersöktes bl.a. stegens sidostyvhet, stegpinnarnas belastnings- och vridegenskaper, hållbarheten hos stegens begränsare och led, stegens hållfasthet samt märkningar och bruksanvisningar.

Av de testade stegarna hade tre brister i konstruktionen medan fyra helt eller delvis saknade bruksanvisning. På basis av testerna är aluminiumstommens tjocklek och gångjärnens hållbarhet kritiska punkter i en steges konstruktion. En av stegarna konstaterades vara farlig, eftersom sidostöden vek sig vid belastning. Tukes ålade verksamhetsutövaren att dra tillbaka produkterna från marknaden och dessutom återkalla dem från konsumenterna. Två stegar hade lindrigare brister i konstruktionen. Vid belastningstestet böjde sig stegarna lite mer än tillåtet. Verksamhetsutövaren drog frivilligt tillbaka den ena stegen från marknaden. Bristerna i fråga om bruksanvisningarna rättades till efter att Tukes kontaktat verksamhetsutövarna.

Universalstegar som saluförs i Finland ska ha tydlig bruksanvisning på finska och svenska. Bruksanvisningen ska innehålla uppgift om hur stegens säkerhet säkerställs före ibruktagandet, hur stegen ställs upp och hur den används i olika situationer. I anvisningen och varningarna ska det anges på vilket underlag stegen kan användas och hur stor last den klarar. I bruksanvisningen ska det också anges vad som är bra att kontrollera på stegen när man tar i bruk den efter en längre tids uppehåll. Konsumenterna gör klokt i att läsa stegens bruksanvisning och följa den, eftersom även en säker stege kan orsaka farliga situationer om den används fel.

Konsumentsäkerhetslagstiftningen förutsätter att det för en konsumtionsvara ges tillräckliga uppgifter i klar och begriplig form för en säker användning av produkten. Verksamhetsutövaren är enligt konsumentsäkerhetslagen ansvarig för varors och tjänsters säkerhet. En konsumtionsvara eller en konsumenttjänst får inte vara farlig för konsumenternas hälsa eller egendom.

Information om den återkallade stegen finns i Tukes marknadsövervakningsregister.

Mer info:
specialplanerare Kari Andersson, telefon 029 5052 112, [email protected]