Tänk på elsäkerheten vid arbeten ute på gården

Tukes 5.6.2013 9.00
Pressmeddelande

Elsäkerhetsriskerna ökar under sommaren när elapparater används ute på gården, i trädgården och vid vatten. Även de flesta elolyckorna med dödlig utgång inträffar sommartid. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om vikten av att använda elapparater rätt vid arbeten ute på gården och vara försiktig när man rör sig i närheten av luftledningar.

Ta alltid el från ett jordat utomhusuttag när du använder el utomhus. Det är bra om utomhusuttaget har en jordfelsbrytare som kompletterar det skydd säkringen ger. Utomhus borde man enbart använda elapparater som är avsedda för utomhusbruk och kapslade och skyddade på behörigt sätt. Förlängningssladdarna ska vara skyddsjordade och avsedda för utomhusbruk. Det är bra att skydda apparaterna för fukt och inte lämna dem ute i regnet.

Kontrollera att elapparaterna som ska användas ute på gården och för trädgårdsarbeten fungerar som de ska och att uttaget som levererar ström till apparaten samt anslutningssladden och förlängningssladdarna är hela. Trasiga och nötta sladdar orsakar elolyckor och därför måste felaktiga apparater repareras eller bytas ut.

Elapparater bör inte förvaras i ett utomhusförråd eftersom fukt och kyla skadar dem. En plastisolerad sladd som blivit stel i kylan kan brista eller spricka när man böjer den, vilket i värsta fall kan orsaka livsfara för användaren.

Var särskilt noga med elsäkerheten när du arbetar i närheten av vatten, t.ex. om du reparerar båten eller bryggan. Stå aldrig i vatten när du använder en elapparat som är ansluten till elnätet. Vatten och el kan vara en dödlig kombination. Utomhus är sladdlösa elverktyg tryggare än nätanslutna.

På sommarstället och hemma på gården gäller det att se upp för luftledningar, påminner överingenjör Harri Westerlund på Tukes. – När man hanterar långa föremål som metspön eller stegar är det viktigt att följa säkerhetsavstånden, som är mellan två och fem meter beroende på ledningens spänning. Dödsolyckor har inträffat när ett metspö kommit i kontakt med en luftledning eller när en person som stått på en stege vacklat till och gripit tag i en hängande elledning, berättar Westerlund.

Det är både olagligt och livsfarligt att mixtra med elapparater och göra egna kopplingar. Felaktigt kopplade förlängningssladdar har till och med orsakat dödsfall. Elinstallationer och reparationer av elapparater får endast utföras av elyrkesmän, med undantag för mindre åtgärder som till exempel att byta lampa. – Kontrollera alltid att objektet är spänningslöst och att elsäkerheten i omgivningen är i sin ordning innan du utför några som helst åtgärder som har med el att göra, råder Westerlund.

Tukes publicerar årligen information om elolyckor och för ett skade- och olycksregister (VARO-registret), där alla olyckor och farliga situationer som anmälts till Tukes registreras. I fjol anmäldes 95 elolyckor till Tukes, varav en med dödlig utgång. De flesta elolyckor som drabbar konsumenter sker hemma eller på jobbet.

Mer information:

Överingenjör Harri Westerlund, telefon 029 5052 572, [email protected]

 Länk till VARO-registret